Huurderscheck

1. Wilt u weten wat een huurderscheck is en hoe u dit kunt doen? In dit artikelen vindt u alle benodigde informatie over een huurderscheck, zoals wat het is, hoe u uw huurder kunt screenen, wat het doet en andere relevante onderwerpen.

Heeft u last van problemen met uw huurders en weet u niet wat u hiertegen moet doen? Aan Huisverkopenmethuurdererin.nl kunt u zonder problemen uw verhuurde woning verkopen. Bij ons bent u verzekerd van een snelle en zorgeloze verkoop. Wij nemen eventuele gebreken na verkoop voor onze eigen rekening, hierdoor loopt u geen enkele risico’s. Wij voorkomen een langdurig en onzeker traject, u hoeft namelijk geen uithuiszettingsproces aan te gaan. Wij nemen uw pand inclusief huurcontracten van uw over. Meld u vandaag nog aan en wij nemen al binnen 8 uur contact met u op!

2. Wat is een huurderscheck?

Een huurderscheck wordt ook wel een huurderscreening genoemd. Wanneer u uw huurder gaat screenen worden er persoonlijke gegevens van kandidaat huurders vertrouwelijk en discreet behandeld en alleen met derden gedeeld wanneer dit nodig is. Dit zorgt voor een zo veel mogelijke waarborging van de privacy van eventuele huurders voor uw pand. De screening van een potentiële huurder geeft met behulp van diverse screeningsmethodieken inzicht in onder andere de identiteit en de inkomsten van uw huurder. Op deze manier komt u als verhuurder erachter of u uw potentiële huurder kunt vertrouwen op het op tijd betalen van de huurprijzen en het niet zorgen voor andere problemen voor bijvoorbeeld omwonenden.

Bij het screenen van uw huurders zijn echter wel een aantal zaken van belang. Zo is een noodzaak dat u zich niet door uw eigen emoties laat leiden. Door de huurder persoonlijk te ontmoeten krijgt u direct een beeld van de huurder. Zo weet u haast direct wat voor gevoel u bij de potentiële huurder is en of u deze ziet als een geschikte kandidaat voor uw pand.

2.1 Wat is een kandidaat-huurder?

Een kandidaat-huurder is iemand die in aanmerking wil komen voor het huren van een woonruimte. Bij een kandidaat-huurder mag u als verhuurder informeren naar diverse zaken. Voorbeelden van zaken zijn de naam, de geboortedatum en het huidige adres. Als verhuurder is het echter verboden om bij aanvang te vragen naar de geboorteplaats, de nationaliteit en de etnische oorsprong, dit in verband met de anti-discriminatiewet. Een kandidaat-huurder kan niet zomaar door een verhuurder geweigerd worden. Het weigeren van een kandidaat-huurder mag alleen gedaan worden op basis van onredelijke cirteria.

4. Huurderscheck NVM

Bij het uitbesteden van de huurderscheck, wordt deze gedaan door een professional, ook wel makelaar. Wanneer een NVM-makelaar een huurderscheck uitvoert, wordt dit gedaan aan de hand van een NVM-woontoets. Hiermee voorkomt de makelaar het aangaan van een contract met een huurder die voor problemen zal gaan zorgen, zoals betalingsachterstanden, overlast voor omwonenden of criminele activiteiten in de woning.

4.1 Wat is een woontoets

Een woontoets is eigenlijk hetzelfde als een huurderscheck, echter wordt deze uitgevoerd door aangeschreven NVM-makelaars. De NVM-woontoets bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Identiteitscontrole: Hierbij wordt de identiteitskaart gecontroleerd. Ook wordt nagegaan of het document opgegeven is al vermist of gestolen.
 • Specifieke woonvragen: De risicofactoren worden achterhaald aan de hand van controleerbare en dossieropbouwende vragen.
 • Bewijs van inkomen: De potentiële huurder dient aan de hand van de laatste drie loonstroken, inclusief bankafschriften, zijn salaris te onderbouwen en bewijzen.
 • Kredietwaardigheid: Het vaststellen van de financiële positie wordt gedaan aan de hand van de verschillende bronnen, zoals recente loonstroken en bankafschriften.
 • Werkgeversverklaring: Geeft nog meer inzicht het inkomen van de potentiële huurder en de financiële positie. Dit wordt nagegaan bij de werkgever van de huurder.
 • Verhuurdersverklaring: Er wordt een verklaring van goed gedrag verkregen bij de voorgaande verhuurder. Dit kan alleen wanneer de potentiële huurder voorgaand in een huurwoning gewoond heeft.

6. Welke vragen stellen aan huurder

Om een goede huurderscheck uit te kunnen voeren, kunt u als verhuurder een aantal goede vragen aan uw potentiële huurders stellen, zoals:

 • Een werkgeversverklaring, voor een garantie van een stabiele financiële situatie.
 • Een kopie van de identiteitskaart, echter is het beste om te vragen om een identificatie met het originele bewijs en er zelf een kopie van te maken. U weet namelijk niet zeker of het legitimatiebewijs echt is.
 • Het oude adres van de huurder opvragen
 • Het aanvragen van een verhuurdersverklaring bij de voorgaande verhuurder.
 • Houdt de huurder naast het betalen van de huur voldoende geld over voor andere zaken?
 • Gaat de huurder werken of studeren?
 • Heeft de huurder eerdere ervaringen met het huren van een woonruimte?

6.1 Wat mag een verhuurder vragen aan documenten?

Bij het doen van een huurderscheck mag de verhuurder een aantal documenten opvragen bij de huurder, om zo de betrouwbaarheid van de potentiële huurder te achterhalen. Zo mag de verhuurder een kopie van de identiteitskaart opvragen, een kopie van de drie meest recente loonstroken en de bankafschriften van de loonstorting voor extra zekerheid. Ook mag de verhuurder vragen om een werkgeversverklaring voor meer informatie over de stabiliteit van de potentiële huurder en de financiële positie. Tot slot mag een verhuurder ook vragen om een verhuurdersverklaring. Zo weet de verhuurder of de kandidaat-huurder zich bij de voorgaande verhuurders goed heeft gedragen en of er sprake is geweest van bijvoorbeeld een betalingsachterstand, overlast of criminele activiteiten in de woonruimte.

6.2 Wat mag een verhuurder niet doen

Het is als verhuurder verboden om de huurder vragen te stellen over een aantal zaken. Onder deze zaken vallen de volgende: de geboorteplaats, de nationaliteit en de etnische oorsprong. Dit is wettelijk niet toegestaan omdat de verhuurder anders de antidiscriminatiewet dreigt te schenden. Ook het rijksregisternummer mag niet door de verhuurder worden opgevraagd.

Om de antidiscriminatiewet niet te schenden is het ook verboden om een huurder te weigeren op grond van seksuele geaardheid, leeftijd, huidskleur, burgelijke staat, geloof, politieke overtuiging, nationaliteit, taal, afkomst, gezondheidstoestand of vermogen. In sommige van deze gevallen is afwijzing echter wel te rechtvaardigen. Afwijzing is mogelijk op grond van onredelijke criteria.

Waarom uw verhuurde pand verkopen aan onze organisatie?

 • Wij kopen panden in alle soorten en staten
 • U bespaart duizenden euro’s doordat wij geen extra kosten in rekening brengen
 • Bij ons geldt de regel: ‘koop breekt geen huur’
 • Wanneer gewenst al binnen één week terecht bij de notaris
 • Wij zijn door het hele land actief met onze diensten

 

3. Hoe huurder screenen

Het screenen van uw huurder kunt u doen aan de hand van het opvragen van de volgende zaken, deze zaken geven een betrouwbaarheid weer, namelijk:

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • Kopie van de laatste drie loonstroken en eventuele bankafschriften waarop de storting van het loon te zien is
 • Werkgeversverklaring

Deze documenten zorgen voor een controle van de identiteit, maar helpt ook mee bij het uitvoeren van een creditcheck. Het is ook mogelijk om de potentiële huurders een vragenlijst op te sturen over het woonverleden. Zo kunt u de kans op schade of het plaatsvinden van eventuele criminele activiteiten in uw verhuurde pand zo klein mogelijk maken. Echter staat in de wet beschreven dat het alleen mogelijk is om deze gegevens op te vragen bij de potentiële huurder. U mag dus geen contact opnemen met eventuele voorgaande verhuurders om meer informatie te krijgen. Dit om zo de privacy van de huurder zo veel mogelijk te waarborgen.

3.1 Huurderscheck uitbesteden of zelf doen

U kunt er als verhuurder voor kiezen om de huurderscheck uit te besteden en dus door een professional te laten doen, of het zelf te doen.

Een kosteloze maar misschien minder betrouwbare manier, is om de huurderscheck zelf uit te voeren. In deze situatie is het belangrijk om de juiste informatie op te vragen bij de potentiële huurders. Een kopie van het identiteitsbewijs en een kopie van de laatste drie ontvangen loonstroken, zijn hierbij de belangrijkste zaken. Om extra zekerheid te krijgen over de drie laatst ontvangen loonstroken is het ook mogelijk om bankafschriften van de loonstorting op te vragen. Hierbij dient u natuurlijk wel te controleren of dit ook vanaf het juiste rekeningnummer gebeurt.

Een professional, ook wel makelaar, weet precies waar hij/zij op moet letten bij het uitzoeken van een huurder. Alle eisen aan een huurder zijn in beeld gebracht. Tevens heeft een makelaar de mogelijkheid om een inkijk te krijgen in verschillende systemen, waarmee gegevens van huurders nog beter gecontroleerd kunnen worden. Dit maakt de screening er betrouwbaar, echter zitten hier natuurlijk wel kosten aan verbonden.

3.2 Huurderscheck kosten

Bij het uitbesteden van het doen van een huurderscheck door professionals, ook wel makelaars, zitten hier kosten aanvast. Deze kosten zijn voor rekening van de verhuurder, aangezien deze inzicht wil krijgen in de potentiële huurders.

De kosten die aan het uitbesteden van de huurderscheck zitten, hangt af van de makelaar waarbij het gedaan wordt. Dit zal echter liggen rond de €12,50.

5. Wat is een verhuurdersverklaring

Een verhuurdersverklaring is een verklaring van de voorgaande verhuurder aan de nieuwe verhuurder. Hierin staat of de huurder in de voorgaande huurperiode bij deze verhuurder geen huurachterstand heeft gehad, niet voor overlast heeft gezorgd voor omwonenden en de woning niet gebruikt heeft voor andere doeleinden of criminele activiteiten heeft uitgevoerd in de woning. Een verhuurdersverklaring dient schriftelijk gegeven te worden. Het vragen van een verhuurderverklaring bij de voorgaande huurder mag gedaan worden door een nieuwe verhuurder.

Een verhuurdersverklaring is dus een bewijs van goed gedrag. Het is als verhuurder niet verplicht om dit te verstrekken aan de nieuwe verhuurder of aan de voorgaande huurder. Echter zal dit wel een grot bijdrage leveren aan de huurderscreening. Het is namelijk een soort van waarschuwing voor mogelijke lastige klanten aan mede verhuurders.

5.1 Hoe kom ik aan een huurdersverklaring?

Als verhuurder komt u aan een huurdersverklaring door middel van het opvragen bij de voorgaande verhuurder van de potentiële huurder. Dit kan gedaan worden via de potentiële huurder, maar ook rechtstreeks bij de voorgaande verhuurder zelf.

In de meeste situaties dient de huurder contact op te nemen met de oude verhuurder en te vragen om een verhuurdersverklaring. Deze verklaring wordt in de meeste gevallen door de verhuurder ingevuld. Echter kan het ook voorkomen dat de voorgaande verhuurder deze verklaring niet wil invullen, of dat de huurder een slechte huurverklaring ontvang. In deze situatie kunt u als verhuurder ervoor kiezen om de woonruimte niet te verhuren aan deze huurder. Wanneer er al een overeenkomst is aangegaan is dit echter niet meer mogelijk en dient u als verhuurder zich aan deze overeenkomst te houden.

5.2 Waar heb je een verhuurdersverklaring voor nodig?

Wanneer u als huurder gaat verhuizen, heeft de huurder in de meeste gevallen een verhuurdersverklaring nodig. Deze verhuurderverklaring dient te komen van de voorgaande verhuurder, om zo een bewijs van goed gedrag te kunnen leveren aan de nieuwe verhuurder. De meeste verhuurders leveren zonder problemen een verhuurdersverklaring aan.

5.3 Is een verhuurdersverklaring verplicht?

Een verhuurdersverklaring is bij het willen huren van een nieuwe ruimte niet wettelijk verplicht. Echter is er wel een kans dat de nieuwe verhuurder hiernaar gaat vragen wanneer u als huurder al eerder een woonruimte gehuurd heeft. Wanneer u in deze situatie geen verhuurderverklaring kan aanbieden aan de verhuurder, kan het zijn dat de woonruimte hierdoor aan u voorbij gaat.

5.4 Wat als je geen verhuurderverklaring hebt?

Wanneer de verhuurder geen verklaring heeft, bijvoorbeeld doordat de voorgaande verhuurder deze niet wil afgeven, of een slechte verhuurdersverklaring, kan de verhuurder de huurder op grond van deze zaken weigeren.  In deze situatie kan de woonruimte dus aan de huurder voorbijgaan en dient deze verder te zoeken. Het is als potentiële huurder echter wel mogelijk om de situatie af te dwingen via de rechter. Dit is alleen mogelijk wanneer al een overeenkomst aangegaan was tussen huurder en verhuurder, door bijvoorbeeld het ondertekenen van een huurcontract. In deze situatie dient de verhuurder deze overeenkomst na te komen. Echter kan de huurder dan nog steeds besluiten dit zelf af te wijzen.

5.5 Wat moet er in een verhuurderverklaring staan?

In een verhuurdersverklaring zijn er een aantal zaken die naar voren komen, zo staat het volgende er onder meer in:

 • De huurdersgegevens en de gegevens van eventuele andere inwonende.
 • Antwoord of de huurder zich in alle gevallen als een goede huurder gedragen heeft -> heeft de huurder geen huurachterstand en niet voor overlast gezorgd bij omwonenden.
 • Heeft de huurder zich in alle gevallen aan de opgestelde en ondertekende huurovereenkomst gehouden.