Puntentelling/Puntensysteem

1. Bent u benieuwd hoe een puntentelling of het puntensysteem werkt bij het huren of verhuren van een pand? In dit artikel vindt u alle belangrijke informatie die te maken heeft met het puntensysteem. Zo bent u direct overal van op de hoogte!

Wanneer u in het bezit bent van een (verhuurde) woning en u deze graag wilt verkopen bent u bij ons ook aan het juiste adres. Wij staan open voor de aankoop van een (verhuurd) pand en verzorgen voor u een snelle en zorgeloze verkoop. Bij de verkoop van uw pand in verhuurde staat, nemen wij het pand inclusief huurders en lopende huurovereenkomst van uw over. Wij zorgen voor een redelijke huur voor uw huurders, zo hoeft u zichzelf helemaal niet meer druk te maken over een eventuele redelijke puntentelling. Meldt u vandaag nog aan en maak direct gebruik van alle voordelen die wij u kunnen bieden!

2. Wat is een puntentelling?

Een puntentelling wordt ook wel puntensysteem genoemd. Met dit systeem meet men de kwaliteit van een kamer, huurwoning of woonwagen. De kwaliteit wordt dan uitgedrukt in een aantal punten. Aan dit puntenaantal wordt uiteindelijk een maximale toegestane prijs voor de huur gekoppeld. Het de maximale toegestane huurkosten worden jaarlijks vastgesteld door het ministerie.

2.1 Hoe werkt het puntensysteem?

Zoals hiervoor benoemd wordt met het puntensysteem de kwaliteit van een pand, ook wel huurwoning, kamer/studio of woonwagen gemeten. Er bestaan drie verschillende soorten puntenstelsels die gebruikt worden voor het achterhalen van de maximale toegestane huurprijzen voor verschillende woonruimten. Zo bestaat er één voor een onzelfstandige woonruimte (kamer of studio), een voor standplaatsen en woonwagens en tot slot een voor zelfstandige woonruimtes.

Er worden drie uitzonderingen gemaakt waarop het puntenstelsel niet telt namelijk:

 • Er is sprake van een geliberaliseerde huurprijs op een woning
 • Er is sprake van winkelwoning, hierbij is het woongedeelte alleen toegankelijk via de winkel
 • Bedrijfsruimten en vakantiehuizen

2.2 Wat telt mee voor het puntensysteem?

De factoren die meetellen bij het puntensysteem en dus het bepalen van de kwaliteit van een woonruimte (onzelfstandig of zelfstandig of woonwagen), is onder andere de oppervlakte van de woonruimte. Tevens de voorzieningen die zich in de woonruimte bevinden (keuken, toilet, wastafel, douche) en de energiezuinigheid, ook wel duurzaamheid, van de woonruimte en tot slot de huidige WOZ-waarde spelen bij het geven van punten aan de woonruimte een rol. Een hoge kwaliteit, betekent dan ook een hoger aantal punten. Uit dit totale puntenaantal wordt uiteindelijk de maximale toegestane huurprijs geconcludeerd. Huurders kunnen zo nagaan of de huurprijs die zij voor hun woonruimte betalen, wettelijk is toegestaan. Wanneer de huurprijs namelijk te hoog is kan de huurder een verlaging van de huurprijs afdwingen.

Voor het kunnen doen van de huurprijscheck is het volgende nodig:

 • WOZ-waarde van de woonruimte
 • Oppervlakte van alle kamers die zich in de woonruimte bevinden
 • Lengte van het keukenaanrecht
 • Aantal vierkante meters aan vloertegels in de keuken gelegd door de verhuurder
 • Aantal vierkante meters aan extra wandtegels die zich in de keuken en badkamer bevinden
 • Oppervlakte van de ruimten die met andere huurder gedeeld worden zoals gemeenschappelijke woonkamer.

4. Hoe weet ik of mijn huur te hoog is?

Om als huurder te achterhalen of de huurprijs die betaald wordt voor het huren van een woning te hoog is, kan dus de puntentelling gedaan worden. Zo wordt dus de maximale huurprijs die een verhuurder voor de woonruimte mag vragen achterhaald. Wanneer hier uitkomt dat de huurprijs te hoog is kan de huurder een huurverlaging afdwingen bij de verhuurder.

4.1 Liberalisatiegrens punten

Wanneer de kale huurprijs bij het beginnen met huren van een woonruimte niet hoger ligt dan de huurliberalisatiegrens, betekent dit dat een sociale huurwoning gehuurd wordt. Bij sociale huurwoningen is er sprake van een maximale toegestane huurprijs. Een sociale huurwoning kan nooit overgaan naar de vrije sector, ook niet wanneer de huurprijs door huurverhoging wel boven de gestelde huurliberalisatiegrens komt. Onzelfstandige woonruimtes zijn eigenlijk altijd sociale huurwoning. Hierbij heeft u altijd recht op een maximale huurprijs, een maximale jaarlijkse verhoging van de huurprijs en huurtoeslag bij het voldoen aan alle voorwaarden. Wanneer u als huurder een vrijesectorwoning huurt, zitten hier echter minder rechten aan gebonden. Zo is er geen sprake van een maximale huurprijs en krijgt u geen huurtoeslag.

De huidige liberalisatiegrens voor een huurwoonruimte ligt op €752,33. In 2020 was dit nog een bedrag van €737,14. Dit bedrag betekent dat voor een woonruimte in de vrije sector, u tenminste een puntenaantal van 145 nodig hebt.

Huis verkopen met huurder erin biedt:
 • Wij zijn landelijk actief
 • U kunt bij ons terecht met uw pand in goede staat, maar ook in gedateerde staat
 • Wij nemen lopende huurovereenkomsten zonder problemen van uw over, ook bij probleem huurders.
 • Wij verzekeren u van een snelle en zorgeloze verkoop, wanneer gewenst al binnen één week bij de notaris.

3. Hoeveel punten voor WOZ-waarde

In Nederland wordt de maximale toegestane huurprijs berekent aan de hand van het puntensysteem. Wanneer een woning 142 punten of meer toegerekend krijgt, valt deze in de geliberaliseerde of vrije sector. Voor deze woonruimten geldt geen maximale toegestane huurprijs meer. Door de hoogte van de WOZ-waarde zijn veel woonruimten in de vrije sector daarom duur om te huren.

Om deze reden wordt het puntenaantal bij woonruimten met 142 of meer punten op basis van de WOZ-waarde en volgens het woningwaarderingsstelsel beperkt tot maximaal 33% van het totaal aantal punten. Dit zorgt ervoor dat woningen die heden in de vrije sector vallen en verhuurd worden, bij de volgende huurder weer teruggaan naar de sociale sector. Dit zorgt dus voor een verlaging van de huurprijs.

3.1 Hoe tel ik de punten van een zelfstandige woning?

Punten die gegeven worden aan een zelfstandige woning, zijn gebaseerd op de oppervlakte van de woonruimte, het aantal ruimtes dat verwarmd wordt, hoe goed de badkamer en keuken zijn afgewerkt, maar ook aan de hand van de WOZ-waarde van de woning. Dit aantal punten bepaald uiteindelijk de maximale huurprijs die gevraagd mag worden. Hoe hoger de punten, hoe hoger de maximale huurprijs.

Voor de totale oppervlakte wordt bijvoorbeeld 1 punt per vierkante meter gegeven. Voor de oppervlakten van de overige ruimten zoals berging en garage, wordt 0,75 punt per vierkante meter gegeven. Per verwarmd vertrek (slaapkamer, woonkamer, keuken, badkamer) worden 2 punten gegeven. Voor de overige ruimten geldt hiervoor 1 punt, hier kunnen ook maar maximaal 4 punten verkregen worden.  De punten die gegeven worden voor de energieprestatie hangt af van het energielabel en het type woning. Zo kan het gaan om een eengezinswoning of een meergezinswoning. Voor de keuken worden punten gegeven voor de lengte van het aanrecht. Voor het sanitair worden punten gegeven voor de voorzieningen, zoals toilet, wastafel, douche en bad.

3.2 Hoe tel ik de punten van mijn onzelfstandige huurwoning?

Ook bij een onzelfstandige huurwoning hoort een maximale toegestane huurprijs. En ook deze wordt bepaald aan de hand van het puntensysteem. Hierbij wordt gekeken naar de totale oppervlakte van de vertrekken van de eigen ruimtes, zoals kamer, keuken en badkamer. Gemeenschappelijke ruimtes tellen alleen mee wanneer deze verwarmd zijn en groter zijn dan 15 vierkante meter. Vervolgens dient aangegeven te worden hoe groot alle verwarmde ruimtes zijn en of er een gasafsluiting aanwezig is in de woonruimte en of de cv-radiatoren beschikken over een thermostaatknop. Er dient aangegeven te worden welke voorzieningen zich in de keuken, badkamer en toilet bevinden en of deze gemeenschappelijk zijn of voor eigen gebruik. Tot slot dient aangegeven te worden of de woonruimte beschikt over een buitenruimte en fietsenberging.