Welke eisen mag een verhuurder stellen?

Wanneer u informatie zoekt over huurrecht wordt u al snel overspoeld met informatie over de rechten van de huurder. Dit komt omdat de huurder goed is beschermd als gevolg van het huurrecht. Echter heeft de verhuurder ook een bepaald aantal belangrijke rechten die de verhuurder en de woning beschermen wanneer er bijvoorbeeld wangedrag van de huurder plaatsvindt.

Hieronder bespreken wij de 5 belangrijkste rechten van de verhuurder.

 1. Het recht op ‘goed gedrag’ van de huurder

Dit houdt in dat de huurder goed gedrag moet vertonen binnen het gehuurde. Goed gedrag is een breed begrip dat niet precies gedefinieerd kan worden in wat wel en niet mag. Wat er in ieder geval wel onder valt is bijvoorbeeld dat de huurder de huur op tijd volgens afspraak moet betalen. Zo ook heeft de huurder een zorgverplichting over het gehuurde en zal hij of zij dus zorg moeten dragen over de woning. Dus proberen schade of overlast en dergelijke ten alle tijden te voorkomen of eventueel verhelpen. Bijvoorbeeld wanneer een huurder enorm luidruchtig is of veel stank veroorzaakt. Dan is het uw taak als verhuurder dit in de eerste instantie op te lossen door middel van een gesprek, brief, waarschuwing, etc. Als de huurder vervolgens onredelijk blijkt en de overlast niet verhelpt, kan dat een reden zijn om de huurovereenkomst via de rechtbank te laten ontbinden.  Tevens kunnen redenen als een illegale hennepkwekerij, onderhuur zonder toestemming of een schotelantenne plaatsen zonder toestemming een sterke onderbouwing zijn voor het beëindigen van de huurovereenkomst. Hierbij wel vermeld dat er sterk bewijs moet zijn, een huurovereenkomst wordt namelijk niet zomaar ontbonden door de rechter.

 1. Het recht om in juiste wijze de huur te ontvangen.

Natuurlijk is het vanzelfsprekend dat de huurder zijn of haar huur op tijd moet betalen. Het is echter aan de verhuurder om te bepalen wanneer en hoe de huur betaald moet worden. Ook staat het de verhuurder vrij om te bepalen wat de huur moet zijn. Dit is meestal een bepaald geldbedrag maar kan ook in natura zijn. Bijvoorbeeld dat de huurder werkzaamheden verricht. Hierbij is het wel belangrijk dat het gaat om een bepaalbare/meetbare prestatie omdat het anders later problemen kan opleveren.

In de meeste gevallen is er overeengekomen dat de huur met geld betaald wordt. De verhuurder bepaalt dus wanneer en hoe er betaald wordt. Zorg ervoor dat dit allemaal duidelijk in de huurovereenkomst beschreven is om problemen achteraf te voorkomen. Bij deze bepaling geldt ook dat wanneer de huurder in financiële problemen komt, de huurder hier zelf verantwoordelijk voor is. Zelfs wanneer er sprake is van overmacht.

Wanneer een huurder niet betaald kunt u als verhuurder bepaalde acties ondernemen. Dit begint met een herinnering sturen. Afhankelijk van wat er in de huurovereenkomst is afgesproken mag de verhuurder een boete eisen van de huurder. Als de huurder daarna nog steeds in gebreke blijft en niet heeft betaald kan dat een rede zijn om de huurovereenkomst te laten ontbinden. Dit is een vergaande handeling die niet zomaar toegepast wordt. Het is per situatie verschillend of de rechter hiermee akkoord gaat. In ieder geval moet het gaan over een betalingsachterstand van 3 maanden.

 1. Het recht om te bepalen waarvoor het gehuurde wordt gebruikt.

Dit noemen we het bestemmingsplan van het gehuurde. De verhuurder bepaalt de doeleinden waarvoor het gehuurde gebruikt gaat worden. Als de verhuurder bepaalt dat het gehuurde voor wonen gebruikt gaat worden, dan mag de huurder daar niet zomaar een winkel of iets dergelijks in gaan beginnen. De verhuurder moet er wel rekening mee houden dat de panden per bestemming andere vereisten hebben. In een standaard bedrijfspand mag bijvoorbeeld niet gewoond worden omdat het pand niet voldoet aan de vereisten van veiligheid en comfort waaraan een woning moet voldoen.

Voordelen van Huis verkopen met huurder erin

 • Bieden zonder financieringsvoorbehoud, direct zekerheid dus!
 • Beste prijs voor uw verhuurde woning.
 • Huurdersproblemen zijn voor ons geen probleem
 • Verborgen gebreken zijn voor onze kosten.
 • Ook wanneer de woning niet van binnen bezichtigd kan worden.
 • Ontvang binnen een werkdag een gratis en vrijblijvend bod.
 • Wij kopen verhuurde woningen in zowel goede als slechte staat van onderhoud;
 • Wij kopen ook woningen met huurdersproblemen. Dus ook woningen met huurdersconflicten, betalingsachterstanden of overlast.
 • Indien gewenst nemen wij na mondelinge overeenkomst direct het contact over met de huurders. U bent dus niet verplicht hier de huurders over in te lichten, wanneer u geen goed contact heeft met de huurders.
 • Wij zijn landelijk actief, dus u kunt in heel Nederland bij ons terecht.

Welke eisen mag een verhuurder stellen?

   4. Verhuurder bepaalt of en wat er gewijzigd mag worden aan de woning door huurder.

De verhuurder heeft het recht om te bepalen of en wat er verandert mag worden aan de woning door de huurder. Natuurlijk mag hij de inrichting ten alle tijden verschuiven of aanpassen. Wanneer het gaat over een permanentere aanpassing zoals het slopen van een muur om meer ruimte te creëren moet dit altijd in overleg met de verhuurder. In regel geldt dat bij beëindiging van de overeenkomst het gehuurde opgeleverd moet worden in de staat waarin de huurder erin trok.

      5. De verhuurder mag de huurder aansprakelijk houden voor anderen.

De huurder is (deels) verantwoordelijk over het gehuurde en dus aansprakelijk voor schade aan de gehuurde woning. Het kan dat een deur of raam wordt gesloopt door de huurder. De huurder is dan uiteraard aansprakelijk voor deze schade. Het kan ook zo zijn dat vrienden of een huisdier van de huurder deze schade veroorzaken. In dit geval is de huurder aansprakelijk voor de gemaakte schade. De verhuurder mag dus de huurder aansprakelijk houden voor anderen.

Wij van Huis verkopen met huurder erin koopt verhuurde woningen aan voor haar eigen beleggingsportefeuille. Wij beschikken over een lange beleggingshorizon waardoor wij het beste bod kunnen uitbrengen op uw verhuurde woning. Daarnaast zijn we landelijk actief in het aankopen en verkopen van verhuurde appartementen en woonhuizen. Door onze woningen goed te beheren, te onderhouden en te verduurzamen dragen wij bij aan het woongenot en de uitstraling van wijken in heel het land. Wij gaan een lange-termijn relatie aan met onze huurders en zijn ons bewust van goed huurders en verhuurderschap.