Wanneer huursubsidie?

Wilt u weten wanneer u recht heeft op huursubsidie? Het krijgen van huursubsidie hangt af van een aantal factoren. Zo hangt het af van de maandelijkse huurprijs, leeftijd en het inkomen. De hoogte van de huurtoeslag hangt tevens af van deze factoren. Om huurtoeslag aan te kunnen vragen, dient u ingeschreven te staan bij de gemeente op het goede adres. Tevens is het alleen mogelijk om huurtoeslag te krijgen wanneer u een zelfstandige huurwoning heeft. Deze moet dus beschikken over een eigen voordeur die op slot kan worden gedaan.

Wat zijn de eisen voor huursubsidie

Aan het krijgen van huursubsidie zitten dus een aantal eisen vast. U moet voldoen aan de volgende voorwaarden: De huurprijs mag niet te hoog zijn en moet er sprake zijn van een zelfstandige woning, die dus een eigen voordeur heeft die op slot kan. Tevens mag het inkomen niet te hoog zijn van alle huurders. Ook is het van belang dat de huurders 18 jaar of ouder zijn en iedereen op het juiste adres staat ingeschreven bij de gemeente. Wanneer niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, kan een huurder geen huursubsidie krijgen. Hier worden echter een aantal uitzonderingen op gemaakt. Wanneer de huurder bijvoorbeeld nog geen 18 is, maar een kind heeft of beide ouders overlijden zijn, kan deze wel huurtoeslag krijgen. Dit geldt ook wanneer de huurprijs door de jaren heen te hoog is geworden voor het krijgen van huurtoeslag. Wanneer u hier in het begin van de huurperiode wel recht op hebt, blijft u hier bij verhoging van de huur ook recht op hebben.

Huurtoeslag kan aangevraagd worden bij de belastingdienst. Hierbij dient u aan te kunnen geven dat u ingeschreven staat op uw nieuwe adres en eventueel bij een nieuwe gemeente, maar ook dat u er daadwerkelijk woont. Dit kan worden aangetoond door middel van het bijvoegen van het huurcontract, inclusief handtekening van beide partijen.

Huis verkopen met huurder erin biedt: 

  • Direct zekerheid omdat wij zonder financieringsvoorbehoud kunnen bieden;
  • De beste prijs voor uw verhuurde woning;
  • Ook wanneer die in slechte staat van onderhoud is;
  • Verborgen gebreken nemen wij voor onze rekening;
  • Ook wanneer de woning niet van binnen bezichtigd kan worden;
  • Wij kopen ook woningen met huurders conflicten, betalingsachterstanden, overlast, etc;
  • Actief over heel Nederland.

Is huursubsidie mogelijk bij particulier huren

Wanneer de huurder wil weten of deze recht heeft op huurtoeslag, heeft het soort verhuurder hier geen invloed op. Zo heeft een huurder recht op huurtoeslag wanneer deze huurt van een woningbouwvereniging, particuliere verhuurder of een makelaar. Het verkrijgen van huurtoeslag hangt wel af van de soort woning die verhuurd wordt door de verhuurder. Dit kan een appartement, studio of sociale huurwoning zijn. In deze gevallen dient de woning een eigen woonruimte, keuken, badkamer en voordeur te hebben. Deze voordeur moet van binnen en buiten op slot gedaan kunnen worden.