Waardering verhuurd onroerend goed box 3

Heeft u vermogen zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan vallen de inkomsten daaruit in belastingbox3, sparen en beleggen. Dit betekent dat u niet de werkelijke inkomsten, zoals huuropbrengsten, dividend op aandelen of rente op je spaarrekening, hoeft aan te geven bij de belasting. Hier staat wel tegenover dat u de kosten die daaraan verbonden zitten ook niet kan aftrekken.

Tot wanneer mag je die inkomsten onder box 3 laten vallen?

U moet oppassen met wat u aangeeft bij box 3. Het is namelijk een vrij grijs gebied wanneer iets in box 3 (sparen en beleggen) of box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) valt.

Om te bepalen of het vermogen in box 1 of 3 belast gaat worden, moet u kijken naar de tijd en moeite die u in dat vermogen steekt. Een aantal richtlijnen die rechters uit voorgaande zaken aanhielden zijn:

 • Zelf administratieve werkzaamheden verrichten, zoals adverteren, klachten oplossen, huurovereenkomsten opstellen, huur innen, betalingen verrichten, etc.
 • Zelf verbouwingen of renovaties doen.
 • Met enige regelmaat aan- en verkopen met winst.
 • Zelf intensief met panden bezig (kopen, onderhouden, contact met huurders en andere partijen gerelateerd aan vastgoed)
 • Specifieke kennis, deskundigheid of relaties binnen de onroerendgoedwereld.

Wat is de waarde van uw verhuurde woning?

Wanneer u een woning in Nederland verhuurt waarvan de huurder recht heeft op huurbescherming, dan is de waarde op 1 januari van het jaar van aangifte lager dan de WOZ-waarde op 1 januari van het jaar daarvoor. Aan de hand van de jaarhuur kunt u berekenen hoeveel lager die waarde dan is.

Hoe berekent u de waarde van uw woning in verhuurde staat?

Om te bereken hoeveel u mag opgeven als waarde van uw verhuurde huis moet u een aantal stappen doorlopen;

 

 1. De jaarhuur berekent u door de kale huur (dus huur zonder gas/water/licht, stoffering en service kosten) van de eerste huurmaand X 12 te doen.
 2. Vervolgens rekent u uit hoeveel procent de kale jaarhuur is van de WOZ-waarde van het jaar daarvoor. Dit doet u door (kale jaarhuur: WOZ-waarde) X 100%. Hier komt een percentage uit.
 3. In de tabel hieronder kunt u zien met hoeveel procent u de WOZ-waarde moet vermenigvuldigen om tot de uiteindelijke waarde te komen.

Voordelen Huis verkopen met huurder erin

 • Direct zekerheid, wij bieden zonder financieringsvoorbehoud
 • Beste prijs voor uw woning in verhuurde staat
 • Verborgen gebreken nemen wij voor ons rekening.
 • Ook wanneer de woning niet van binnen bezichtigd kan worden
 • Ontvang binnen 8 uur een geheel gratis en vrijblijvend bod.
 • Wij kopen verhuurde woningen in alle soorten en staten. Dus zowel in goede als slechte staat van onderhoud
 • Wij kopen ook woningen met huurdersproblemen. Dus ook woningen met huurdersconflicten, betalingsachterstanden of overlast.
 • Indien gewenst nemen wij na mondelinge overeenkomst direct het contact over met de huurders. U bent dus niet verplicht hier de huurders over in te lichten, wanneer u geen goed contact heeft met de huurders.
 • Wij zijn landelijk actief, dus u kunt in heel Nederland bij ons terecht.

Waardering verhuurd onroerend goed box 3

Bijvoorbeeld: wanneer de uitkomst bij stap twee, 3,8% is. Mag u de WOZ-waarde van het voorgaande jaar vermenigvuldigen met 62% en dat dus aanhouden als de waarde van uw verhuurde woning.

Deze tabel kunt u vinden op de site van de overheid en kan jaarlijks veranderen.

Er zijn twee bijzondere gevallen waarin er anders wordt gerekend. Dit is wanneer;

 • De huur onzakelijk is, dit betekend dat er een veel hogere of lagere huur wordt betaald dan gebruikelijk. Wanneer ouders bijvoorbeeld een woning aan hun kind verhuren. In zulke gevallen wordt er een vast percentage van 62% gehanteerd.
 • U een woning verhuurt die deel uitmaakt van een groter geheel. Het verhuurde gedeelte kan dus niet verkocht worden zonder het pand te splitsen. In dit geval wordt er €20.000,- afgetrokken van de WOZ-waarde van het verhuurde gedeelte.

Wilt u, uw huis verkopen in verhuurde staat?

Wij van Huis verkopen met huurder erin kopen woningen voor onze eigen beleggingsportefeuille. Door onze lange termijn beleggingsvisie en jarenlange ervaring kunnen wij het beste bod uitbrengen op uw verhuurde pand. We hanteren een transparante werkwijze en gaan een lange-termijn relatie aan met onze huurders en zijn ons bewust van goed huurders en verhuurderschap.