Waarborgsom huurovereenkomst

Een verhuurder heeft het recht om borg op de huur of verhuur te heffen. Dit bedrag kan tot een maximum van driemaal de huur oplopen. De verhuurder mag dus geen borg eisen die hoger is dan drie keer de hoogte van de maandelijkse huur.

Vraag/verleen altijd een kwitantie

Bij een waarborgsom hoort u wel een bon of kwitantie te ontvangen. Heeft de verhuurder geen bon? Dan kunt u dit eenvoudig oplossen door de waarborgsom digitaal over te maken.

Waarom hanteert een verhuurder een waarborgsom?

Een verhuurder wilt natuurlijk altijd enige zekerheid hebben. Denk hierbij aan door de huurder veroorzaakte schade of het netjes achterlaten van de huurwoning bij een vertrek door de huurder. Hier kunnen onvoorziene kosten ontstaan die te verwijten zijn aan de huurder. De verhuurder kan dan het bedrag wat geretourneerd wordt na afloop van de huurperiode, de schade of andere kosten in mindering brengen op de waarborgsom.

Als de waarborgsom niet of gedeeltelijk is uitgekeerd

Bij het niet betalen van de waarborgsom conform de huurovereenkomst, kunt u de verhuurder een brief sturen. Op de website van Rijksoverheid vind tu daar een voorbeeld van. Deze brief kunt u ook gebruiken als het bedrag te laag is, wat u heeft teruggekregen.

Als de verhuurder weigert mee te werken, dan kunt u het geld terugvragen via de rechter.

Voorkomen van onduidelijkheden

Verder kan de huurder de kansen minimaliseren dat het fout gaat. Zo kan de huurder tijdig voor het verlaten van de huurwoning, vragen aan de verhuurder hoe hij of zij de woning achtergelaten wenst te hebben. Ook het aanwezig zijn van de eindinspectie is vrij belangrijk. Zeker als aan het einde van de inspectie een formulier wordt ingevuld en ondertekend, dan kan een hoop onduidelijkheid worden voorkomen.