Het terugkrijgen van de waarborgsom op de huur vindt meestal plaats na vertrek uit de verhuurde woning. De verhuurder kijkt na of er schade in de woning is. Als dat het geval is, dan zal de verhuurder de waarborgsom gebruiken om de kosten te dekken. Als bijvoorbeeld een deur kapot is, dan zal de verhuurder de deur betalen met de waarborgsom.

Eindinspectie belangrijk

Voordat u de waarborgsom kunt terugkrijgen, zal er een eindinspectie plaatsvinden. Deze kan plaatsvinden met u erbij of zonder u. Dit hangt natuurlijk af van wat gebruikelijk is, maar u als huurder mag hier natuurlijk bij zijn. Dan ziet u meteen of er schade wordt opgemerkt en indien dit zo is, dan kunt u direct in bezwaar gaan. Uiteraard is een bezwaar tijdens een inspectie niet officieel, maar u kunt bijvoorbeeld aangeven dat de schade er al was toen u het huis in ging.

Als u de waarborgsom niet terugkrijgt, dan is het het beste om de verhuurder daar een brief over te sturen. Reageert de verhuurder niet of werkt hij niet mee? Dan kunt u zich wenden tot de rechter en via de rechter de hoogte van de waarborgsom terug vragen.

Eerst een aanmaning en dan een incassobureau

In de praktijk gebeurt het echter meestal dat er na een schriftelijk verzoek, eerst een aanmaning wordt gestuurd. Reageert de verhuurder nog steeds niet of weigert hij/zij mee te werken? Dan wordt er vaak een incassobureau ingeschakeld. Een incassobureau wordt meestal ingeschakeld als u het recht aan uw zijde heeft. De deurwaarder of het incassobureau zal de vordering uit handen nemen en ervoor zorg dragen dat wordt voldaan aan de eis.