Verhuurder in gebreke stellen

In een huurovereenkomst zijn zowel voor huurders als verhuurders rechten en plichten opgenomen. Indien er gebreken zijn aan de woning door bijvoorbeeld slijtage of verval, dient de verhuurder deze te herstellen. Als het overlast betreft die wordt veroorzaakt door een huurder van dezelfde verhuurder is de verhuurder eveneens verplicht dit probleem te verhelpen. De huurder kan de verhuurder voor grote problemen in gebreke stellen maar ook voor; vochtproblemen, lekkages of schimmel. Op het moment dat u als verhuurder deze gebreken niet op een redelijke termijn herstelt, vernieuwd of oplost, kan de huurder u in gebreke stellen. De huurder is verplicht dit te doen door middel van een aangetekende brief.

Wat is in gebreke stellen?

Als u als verhuurder in gebreke wordt gesteld betekend dat eigenlijk dat de huurder u erop attendeert dat u nog een verplichting hebt die u dient na te komen. Bij de ingebrekestelling wordt een termijn gesteld waarbinnen de verplichting moet nagekomen worden. De ingebrekestelling is de laatste poging van de huurder om u aan uw verplichtingen te herinneren alvorens vervolg stappen te gaan ondernemen.

Vanaf het moment dat u door de huurder schriftelijk in gebreke wordt gesteld, is de termijn waarbinnen de problemen opgelost moeten worden zes weken. Op het moment dat u als verhuurder niet schriftelijk reageert op de brief en de problemen niet oplost kan de huurder overgaan tot het zelf repareren van de gebreken en de kosten hiervan inhouden op de huur.
Als het gebreke niet verholpen kan worden, kan de huurder naar de huurcommissie stappen met het verzoek tot een tijdelijke verhuurverlaging wegens vermindert woongenot door een gebrek. De huurcommissie kan een huurverlaging toezeggen tot dat de gebreken zijn hersteld, de hoogte van de huurverlaging is afhankelijk van de ernst van het gebrek. Bij ernstige gebreken kan de huurcommissie een verlaging van 40 tot 80 procent toekennen.

Als verhuurder kan de huurverlaging door de huurcommissie voor grote problemen zorgen. Als de maandelijkse huuropbrengsten met 40 tot 80 procent dalen zal u een deel van de hypotheekkosten uit eigen zak moeten betalen. Hoe langer de huurverlaging duurt des te hoger de kosten oplopen door de misgelopen huurinkomsten. Daarnaast moeten op enig moment ook de kosten voor het herstellen van de gebreken betaald worden.

Wat doen bij in gebreke stelling?

Wanneer uw huurder u als verhuurder in gebreke wil stellen, beland u niet in de ideale situatie. Bij het niet oplossen van de problemen, heeft de huurder het recht om de kosten voor herstel in te houden op de huur. Kan het probleem niet opgelost worden? Dan kan de huurder een huurverlaging krijgen. Huurverlaging zorgt ervoor dat u een groot deel van de huuropbrengst misloopt en dat de kans aanwezig is dat u de lopende hypotheekkosten uit eigen zak dient te betalen. In een dergelijke situatie kan het voor verhuurders een opluchting zijn om de verhuurde woning in de huidige staat te verkopen, dan zijn in één keer alle problemen voorbij. Bij ons is het mogelijk om de verhuurde woning in de huidige staat direct te verkopen. Wij ontzorgen u het gehele verkoopproces en zorgen hiermee voor een snelle en zekere verkoop. U kunt bij onze organisatie terecht met panden in alle soorten en staten, zo ook met achterstallig onderhoud. Meld u nu aan via onze website en wij nemen al binnen 8 uur contact met u op!

Voorbeeldbrief in gebreke stellen verhuurder

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

E-mailadres

Aan

Naam verhuurder of woningcorporatie

Adres

Postcode en plaats

Woonplaats, datum

Onderwerp: gebreke stelling huurwoning

Geachte heer/mevrouw,

Ik huur bij u een woning aan de (adres) in (woonplaats). Ik heb in deze woningen een aantal gebreken ontdekt. Hierbij gaat het om:

(Opsomming van de gebreken)

Bij deze wil ik u vragen om dit gebrek/deze gebreken binnen 6 weken te herstellen.

Wanneer dit niet binnen 6 weken gebeurt, ben ik geacht om de huurcommissie te vragen om een verlaging van de maandelijkse huurkosten, totdat de gebreken zijn opgelost. Tevens wordt u aansprakelijk gesteld voor de schade die aangebracht is door het gebrek/de gebreken. U bent volgens de wet verplicht deze gebreken te herstellen. Wanneer de gebreken niet kunnen wachten bent u tevens verplicht een noodvoorziening te regelen.

Ik ontvang graag binnen 7 dagen een schriftelijke reactie van u.

Met vriendelijk groet,

Naam en handtekening

Bijlage: (foto van gebrek(en))