Een ROZ-huurovereenkomst is een Nederlands contract die grotendeels toepasbaar is op de huur en verhuur van bedrijfsvastgoed. Hier geldt een gestandaardiseerd model voor van de zogeheten ‘Raad van Onroerende Zaken’ (ROZ).

Om fouten te voorkomen bij het zelf opstellen van een contract door deze raad, is een standaardmodel voor dit soorten contracten opgesteld die aangepast is op het burgerlijk wetboek en volledig sluitend is op vrijwel alle zaken waarin het contract antwoord moet geven.

Uit welke vaste delen bestaat een standaard ROZ-huurovereenkomst?

  1. Een zogeheten demarcatielijst (lijst met o.a. bouwtechnische zaken die het verhuurde vastgoed behoren)
  2. Algemene voorwaarden
  3. Het huurcontract zelf

Voordelen van een ROZ-overeenkomst

Een ROZ-contract is vrijwel volledig sluitend op alle mogelijke vragen of open delen van een overeenkomst. Het is in de praktijk echter wel meer in het voordeel van de verhuurder dan dat het een voordeel is voor de huurder. Er wordt namelijk veel afgeweken van het Burgerlijk Wetboek in het voordeel van de verhuurder. Denk hierbij aan onderhoudswerkzaamheden waar normaal gesproken de verhuurder voor zorg dient te dragen, maar hetgeen conform de ROZ-huurovereenkomst een zaak is voor de huurder. Het vervangen van oude materialen kan dan ineens de verantwoordelijkheid zijn van de huurder.

Een ROZ-huurovereenkomst voor woonruimten

Een ROZ-contract mag dan vooral toegepast worden op bedrijfsmatig verhuurd vastgoed. Officieel is dat helemaal geen vereiste of bepaling en mag een ROZ-huurovereenkomst ook op woonruimtes worden toegepast. In maart 2017 is hiervoor het ROZ-model vernieuwd door de Raad voor Onroerende Zaken, oftewel de ROZ. Een volledige uitwerking hiervan vindt u op de website van het ROZ. Onder de ‘ROZ modellen’ vindt u hier een versie ‘Model woonruimte’.

Tot slot vermelden wij U dat er ook ROZ-huurovereenkomst bestaan voor bankgaranties, autoboxen, parkeerplaatsen. Dit naast de ROZ-modellen voor winkelruimtes en kantoorruimtes.

Stappenplan Huis verkopen met huurder erin

  1. Meld u aan op onze website. Dit doet u door middel van het invullen van het contactformulier op onze website.
  2. Wij nemen zo na aanmelding zo snel mogelijk contact met u op. Gedurende dit contactmoment nemen wij uw pand met u door.
  3. Wij plannen graag een bezichtiging met u in om een beter beeld bij het pand te krijgen. Echter is het voor ons ook geen probleem wanneer dit niet mogelijk is.
  4. Wanneer wij geïnteresseerd blijven in uw pand, brengen wij een bod uit op uw beleggingspand.
  5. Wanneer beide partijen overeengekomen zijn over de uiteindelijke verkoopprijs, stellen wij een koopcontract op en plannen wij met u een datum voor overdracht in bij de notaris.
  6. De verkoop is compleet wanneer de overdracht heeft plaatsgevonden en beide partijen de overeenkomst ondertekent hebben.
  7. U ontvangt het verkoopbedrag de volgende dag al op uw eigen rekening. Dit gebeurt vanaf de rekening van de notaris.