Opzegtermijn verhuurder

Als huurder tekent u een huurcontract voor een bepaalde periode. Het huurcontract kan verlengd of opgezegd worden na deze periode. Het ligt aan de huurder en de verhuurder wat zij willen met de woning. Als de verhuurder de woning niet meer wil verhuren aan de huidige huurder heeft hij een opzegtermijn waarvoor hij moet mededelen aan de huurder dat de huur wordt opgezegd. Dit geldt voor een tijdelijk contract en een vast contract, maar de opzegtermijnen verschillen wel van elkaar. 

Tijdelijk huurcontract

Een verhuurder mag maximaal één keer een tijdelijk huurcontract aanbieden aan de huurder van twee jaar. Daarna zal de verhuurder een vast contract moeten aanbieden of de huurder eruit zetten. Wanneer de verhuurder de huur wil opzeggen moet de einddatum van het huurcontract worden herinnerd bij de huurder. Deze mededeling moet binnen één en drie maanden voor de einddatum anders wordt het tijdelijke huurcontract automatisch een vast contract. De herinnering kan een mail, brief of een app-bericht zijn.

Vast huurcontract

Bij een vast huurcontract gaat het proces van opzeggen formeler dan bij een tijdelijk huurcontract. De verhuurder moet een opzegbrief sturen naar de verhuurder met de reden van opzegging en de termijn waarin de huurder moet reageren. De brief moet dus schriftelijk zijn en niet digitaal en de brief moet aangetekend zijn. De reden van opzegging moet duidelijk vermeld zijn, want als verhuurder mag je niet zomaar een huurder uit de woning zetten. 

Verder is het belangrijk wanneer de verhuurder de brief stuurt, want bij een vast huurcontract is er een harde opzegtermijn. Hier staat de opzegtermijn voor de einddatum die is vastgesteld in het huurcontract. 

– 3 maanden bij huur korter dan 1 jaar
– 4 maanden bij huur langer dan 1 jaar
– 5 maanden bij huur langer dan 2 jaar
– 6 maanden bij huur langer dan 3 jaar