Opzegtermijn huurovereenkomst

Wilt u weten wat de opzegtermijn is van een huurovereenkomst? Door de wet is bepaald dat de opzegtermijn gelijk staat aan de betalingstermijn van de huur. Wanneer de huur per maand betaald wordt, geldt dus een opzegtermijn van één maand. Het is van belang dat de huur schriftelijk opgezegd wordt, hierbij hoeft geen reden voor opzegging vermeld te worden. Het schriftelijk opzeggen kan gedaan worden per e-mail of per aangetekende brief. Hierbij moet aantoonbaar gemaakt kunnen worden dat de opzegging is ontvangen door de andere partij.

Wat is de opzegtermijn voor verhuurders

Er zijn verschillende soorten woonruimte. Het kan hierbij gaan om een kamer, huurwoning of om tijdelijke verhuur. Er is sprake van tijdelijke verhuurd wanneer het gaat om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd of op grond van de leegstandwet. In Nederland geldt voor verhuurders wettelijk een minimale opzegtermijn van 3 maanden. Echter is de minimale termijn afhankelijk van hoelang de huurder in het pand woont. Wanneer dit korter is dan 1 jaar is dit 3 maanden, langer dan 1 jaar is 4 maanden, langer dan 2 jaar is 5 maanden en langer dan 3 jaar is 6 maanden.

Echter zijn er ook bijzondere regels voor opzegtermijnen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een huurcontract voor bepaalde tijd of wanneer de verhuurder overlijdt. Wanneer de huurder overlijdt, is er vrijwel geen sprake van een opzegtermijn. Bij het overlijden van de huurder wordt het contract niet ontbonden. Het lopende huurcontract wordt in deze situatie geërfd door de erfgenamen van de huurder.

Bij een tijdelijke verhuur termijn van maximaal 2 jaar, geldt een automatische beëindiging van de huur op de afgesproken einddatum. Dit moet wel minimaal één maand en maximaal drie maanden voor beëindiging van het contract aangegeven worden bij de huurder. Dit wordt gedaan door middel van het sturen van een herinneringsbrief. Na deze huurperiode heeft de huurder geen recht op huurbescherming. Wanneer de verhuurder het huurcontract hierna verlengt voor onbepaalde tijd echter wel.

Huis verkopen met huurder erin biedt: 

  • Direct zekerheid omdat wij zonder financieringsvoorbehoud kunnen bieden;
  • De beste prijs voor uw verhuurde woning;
  • Ook wanneer die in slechte staat van onderhoud is;
  • Verborgen gebreken nemen wij voor onze rekening;
  • Ook wanneer de woning niet van binnen bezichtigd kan worden;
  • Wij kopen ook woningen met huurders conflicten, betalingsachterstanden, overlast, etc;
  • Actief over heel Nederland.