Opzeggen huurcontract verhuurder

Wilt u als verhuurder uw huurcontract opzeggen? Het kan natuurlijk dat u een verhuurde woning heeft en u wilt uw huurcontract opzeggen omdat u de woning bijvoorbeeld zelf nodig heeft. Echter zijn dit vaak lastige en langdurige trajecten. Dit komt omdat huurders door de huurovereenkomst goed worden beschermd. Er zijn verschillende manieren waarop een huurovereenkomst kan eindigen, namelijk door; opzegging, ontbinding of door beëindiging met wederzijds goedvinden. Voor overeenkomsten voor bepaalde tijd is het ook mogelijk dat de overeenkomst eindigt na verloop van die bepaalde tijd. Hieronder gaan wij verder in op het opzeggen van een huurovereenkomst.

Huurcontract opzeggen door verhuurder bij verkoop

Wilt u uw huurcontract voor bepaalde tijd opzeggen?

U mag met uw huurder één keer een huurcontract afsluiten voor bepaalde tijd en dit mag voor maximaal 2 jaar zijn. Dit contract eindigt automatisch als de termijn die overeengekomen is voorbij is. Dit moet u als verhuurder dan wel minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden van tevoren schriftelijk per aangetekende brief of deurwaardersexploot laten weten. De huurder kan dit contract ieder moment beëindigen en hoeft hier dan ook maar een opzegtermijn van een maand in acht te nemen. Tussendoor kan deze niet opgezegd worden.

Wilt u een huurcontract voor onbepaalde tijd opzeggen? Dit is voor de verhuurder een erg lastige situatie. Een huurcontract voor onbepaalde tijd biedt de huurder namelijk erg goede huurbescherming. U zal dus moeten proberen uw huurcontract te ontbinden.

Wilt u uw huurovereenkomst ontbinden?

Zoals hierboven al vermeld is dit niet zomaar gedaan. Wat u moet doen is om te beginnen een brief aangetekend of per deurwaardersexploot sturen. Afhankelijk van de woonduur van de huurder een opzegtermijn in acht nemen van drie tot zes maanden.

Opzegtermijnen verhuurder:

 • Bij een woonduur van minder dan 1 jaar is dit 3 maanden
 • Bij een woonduur van meer dan 1 jaar is dit 4 maanden
 • Bij een woonduur van meer dan 2 jaar is dit 5 maanden
 • Bij een woonduur van meer dan 3 jaar is dit 6 maanden

In deze brief moet u vermelden dat de huurder een termijn van 6 weken krijgt om hiermee in te stemmen. De huurovereenkomst kan pas worden beëindigd wanneer de huurder en eventuele medehuurder(s) hiermee instemmen. Het is dan ook van belang dat elke huurder afzonderlijk een brief krijgt. Vaak zal de huurder niet instemmen, is dit het geval kan u als verhuurder na deze 6 weken naar de rechter stappen. De rechter zal op basis van de opzeggingsgronden een uitspraak doen over de rechtmatigheid van de opzegging.

Voordelen van Huis verkopen met huurder erin

 • Direct zekerheid, wij kunnen bieden zonder financieringsvoorbehoud!
 • Beste prijs voor uw verhuurde woning;
 • Verborgen gebreken nemen wij voor onze rekening, ook wanneer er niet van binnen bezichtigd kan worden;
 • Wij kopen verhuurde woningen in zowel goede als slechte staat van onderhoud;
 • Voor ons zijn huurdersproblemen geen probleem;
 • Wanneer u dat wilt nemen wij na mondelinge overeenkomst direct het contact met de huurder over. Zo hoeft u ze niet meer in te lichten over de verkoop;
 • We zijn landelijk actief.

Naast de 6 weken termijn is het ook belangrijk dat u als verhuurder de opzeggingsgronden vermeld. Opzeggingsgronden zijn de redenen waarom u graag wilt dat de huurder uw huis uitgaat. Het zijn echter maar zes opzeggingsgronden die als rechtmatig worden gezien door de rechter.

 1. Geen goed gedrag huurder; Een huurder moet zich als ‘goed huurder’ gedragen. Hierbij kan worden gedacht aan wanbetaling, overlast, verwaarlozing van de gehuurde, bouwkundige verandering zonder toestemming en niet toegestane onderverhuur.
 2. Ontruimingsbeding; Dit is alleen mogelijk wanneer;
  1. De verhuurder de woonruimte niet zelf heeft bewoond, niet eerder heeft verhuurd en zelf de woning wilt gaan betrekken na verloop van die termijn;
  2. De verhuurder die zelf de vorige bewoner van de woonruimte is, na afloop van die termijn de woonruimte zelf opnieuw in wil;
  3. Wanneer de verhuurder van de vorige huurder het recht heeft gekregen na afloop van die termijn de woning opnieuw te betrekken. De nieuwe huurder moet hier dan wel mee instemmen.
 3. Dringend eigen gebruik; Dit kan zijn;
  1. Renovatie van de verhuurde woning die zonder beëindiging van de huur onmogelijk is te voltooien;
  2. Wanneer u de zelfstandige woning aan een gehandicapte persoon wilt verhuren. Het is dan wel van belang dat:
   • De woning ingericht was bij de bouw voor gehandicapten.
   • Of dat na de bouw met geldelijke steun op grond van enige wettelijke regeling is aangepast naar een gehandicapte vriendelijke woning.
   • Het verstrekken aan een oudere van een zelfstandige woning welke onderdeel uitmaakt van een complex van zelfstandige woningen, welk complex reeds bij de bouw ervan was ingericht en bestemd voor de bewoning door ouderen.

Bij de beoordeling hiervan gaat de rechter een belangenafweging doen en maakt op basis daarvan een oordeel.

 1. Redelijk aanbod; wanneer de huurder weigert te vertrekken, kunt u proberen een alternatief/beter aanbod te doen. Dit kan bijvoorbeeld een vergoeding zijn of een andere woonruimte.
 2. Wijziging bestemmingsplan; Deze bepaling wordt eigenlijk bijna niet gebruikt. In dit geval wordt bijvoorbeeld het bestemmingsplan van wonen naar kantoor en zal de bewoner dus iets anders moeten zoeken.
 3. Belangenafweging; Deze grond wordt vaak toegepast bij hospitahuur. Gedurende de eerste periode van negen maanden kan, op grond van art. 7:233 lid 3 BW, de huurovereenkomst zonder grond worden opgezegd, Na negen maanden kan de verhuurder opzeggen als hij aannemelijk maakt dat zijn belangen bij beëindiging zwaarder wegen dan de belangen van huurder bij voortzetting.

Deze situatie vermijden

Wanneer u liever niet dit gedoe hebt, brengen wij van huis verkopen met huurder erin graag een geheel gratis en vrijblijvend bod uit op uw woning in verhuurde staat. Wij kopen woningen voor onze eigen beleggingsportefeuille. Door onze lange termijn beleggingsvisie en jarenlange ervaring kunnen wij het beste bod uitbrengen op uw verhuurde woning.

Bovendien hebben wij geen moeite met huurdersproblemen en kunnen wij het beste bod uitbrengen op uw verhuurde pand. We hanteren een transparante werkwijze en gaan een lange-termijn relatie aan met onze huurders en zijn ons bewust van goed huurders en verhuurderschap.