Is een mondeling huurovereenkomst toegestaan en rechtsgeldig?

Een mondelinge huurovereenkomst is zeker rechtsgeldig, maar het is sterk af te raden om een huurovereenkomst mondeling af te sluiten. Het is moeilijk te bewijzen wat de bepalingen zijn en het is beter om dit schriftelijk vast te leggen.

Zaken die over het algemeen in een huurovereenkomst staan:

  • Hoogte van de huur
  • Gebruik van collectieve ruimtes, waaronder keuken of badkamer
  • Servicekosten
  • Afspraken over het onderhoud en schoonmaak
  • Het mogen hebben van huisdieren
  • Overlast
  • Welke ruimtes uitsluitend privé zijn
  • Inboedel
  • Hoe de huur kan worden opgezegd

 

Dit zijn zoals u ziet niet zomaar zaken die u altijd mondeling kunt vastleggen. mensen vergeten nu eenmaal weleens wat is afgesproken. Door een huurovereenkomst op te stellen op papier voorkomt u eventuele narigheid in de toekomst.

Daarnaast is het meestal niet duidelijk wie de verantwoording heeft voor specifieke werkzaamheden aan de verhuurde woning. Dit zijn vaak complexe afspraken en mondeling is daarvoor niet altijd een geschikte wijze om dit vast te leggen.

Tot slot dient reeds sinds 2007 indien de woning een hoofdverblijfplaats is, zo in zo een schriftelijke overeenkomst te zijn afgesloten. Dit geldt ook voor verhuur aan studenten.

Wanneer een huurovereenkomst bindend is?

Indien afspraken worden gemaakt die behoren bij de huurovereenkomst, dan zijn deze pas bindend als beiden partijen deze hebben aanvaard. Er is meestal sprake van een aanbod door de verhuurder en de huurder kan deze aanvaarden (of weigeren).