Moet huurder onroerend goed belasting betalen

Wil u weten of uw huurder onroerend goed belasting moet betalen? Een woningbezitter dient jaarlijks onroerendezaakbelasting (ozb) te betalen. De huurders van een woning hoeven die niet te betalen. Voor veel huurders klinkt dit oneerlijk, doordat er geen gebruik wordt gemaakt door hun, maar door de huurder. Echter geldt deze regel, omdat ozb gezien wordt als een eigenarenbelasting.

Wanneer als verhuurder ozb betalen?

 

Of u onroerendezaakbelasting dient te betalen, hangt ervan af of u op 1 januari eigenaar was van een woning. Dit wordt bekeken door de gemeente. Was u op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak? Dan dient over het gehele jaar ozb betaald te worden aan de gemeente. Wanneer u na 1 januari eigenaar bent geworden van een woning, wordt in de meeste gevallen met de verkoper van de woning afgesproken dat u het resterende deel van het jaar de ozb betaald. De verdeling van deze kosten wordt verdeeld door de notaris. Het openstaande ozb-bedrag dient bij overdracht van de woning betaald te worden. Dit gebeurt via de afrekening van de notaris.

Huis verkopen met huurder erin biedt: 

  • Direct zekerheid omdat wij zonder financieringsvoorbehoud kunnen bieden;
  • De beste prijs voor uw verhuurde woning;
  • Ook wanneer die in slechte staat van onderhoud is;
  • Verborgen gebreken nemen wij voor onze rekening;
  • Ook wanneer de woning niet van binnen bezichtigd kan worden;
  • Wij kopen ook woningen met huurders conflicten, betalingsachterstanden, overlast, etc;
  • Actief over heel Nederland.

Hoe hoog is de ozb?

De hoogte van de ozb wordt bepaald aan de hand van een percentage van de WOZ-waarde van de woning. Dit percentage wordt jaarlijks aangepast door de gemeente. Bij een daling van de WOZ-waarde in de gemeente, wordt dit percentage meestal verhoogt. Dit wordt gedaan om zo de ‘verliezen’ te compenseren. Bij een stijging van de WOZ-waarde, is er juist sprake van een daling van dit percentage. Een hogere WOZ-waarde leidt dus niet persé tot een hogere ozb-aanslag.

Bezwaar maken op de hoogte van de ozb is niet mogelijk. Wanneer u echter onterecht onroerendezaakbelasting dient te betalen, omdat u op 1 januari nog geen eigenaar was van de woning, kan hier wel een bezwaar tegenin gediend worden. Tevens kan er een bezwaar ingediend worden bij de gemeente wanneer het verkeerde ozb-bedrag toegepast is.

In principe hoeft een huurder van een woning geen ozb te betalen bij het huren van een woning. Het is als verhuurder echter wel mogelijk een gedeelte van het ozb-bedrag indirect door te berekenen in de huurprijs.