Mag de huurder roken in de woning?

Een woning, ook als het gehuurd wordt, is een privévertrek van de desbetreffende persoon. In een privévertrek mag een huurder gewoon roken. Over individuele ruimtes van de huurders kunt u niet erop rekenen dat de huurder niet zal roken. Net als dat dit met drinken of eten het geval is, valt roken onder de persoonlijke levenssfeer.

Het opnemen van een rokersverbod in de huurovereenkoms

Uiteraard kunt u het opgenomen hebben in het huurcontract dat er niet gerookt mag worden. Dit zal echter pas gehonoreerd hoeven worden indien er sprake is van:

  • Gemeenschappelijke ruimtes
  • Zakelijke ruimtes of kantoorruimtes

Het is dus niet mogelijk om een huurder te stoppen van het roken in zijn eigen privéruimtes. Doet u dit toch door een bepaling hierover op te nemen in de huurovereenkomst? Dan hoeft u er niet op te rekenen dat hier iets uit zal komen.

Wat als u het niet eens bent met het weigeren van de huurder om niet te gaan roken?

Als verhuurder kunt u in gesprek gaan met de huurder om gezamenlijke
overeenstemming te vinden voor het tegengaan van het rokersgedrag.
Wellicht heeft u daar specifieke redenen voor, wat het begrip onder de
huurder kan wekken om te stoppen met het roken in bepaalde ruimtes. Maar
het recht licht bij de huurder als het gaat om zijn eigen woonruimte. U
zult dus bijvoorbeeld moeten aantonen dat het om een gemeenschappelijke
ruimte gaat of bijvoorbeeld als het gaat om een verhuurd bedrijfspand
of kantoorruimte.

In principe is een rookverbod niet afdwingbaar. Op enkele
uitzonderingen na, is dit juridisch wel acceptabel in te bouwen. Maar u
hoeft er niet vanuit te gaan dat de huurder in zijn eigen privéruimtes
kan worden onthouden van het roken van tabak of vergelijkbare producten.