Kan ik een huurovereenkomst beëindigen als ik niet meer wil verhuren?

Kunt u de huur beëindigen als verhuurder? Wij van Huis Verkopen Met Huurder Erin is een landelijke inkooporganisatie. Bij ons kunt u rechtstreeks uw verhuurd vastgoed verkopen, in alle soorten en staten. Huis Verkopen Met Huurder Erin verzekert u van een snelle verkoop zonder onzekerheden en de daarbij behorende makelaars- en notariskosten. Wij zorgen voor het beste bod, ook wanneer de woning niet van binnen bezichtigd kan worden. Vraag vrijblijvend en kosteloos een bod aan!

Huurbescherming

In Nederland zijn huurder beschermd met huurbescherming. De huurbescherming komt op voor de rechten en plichten van de huurder. In de huurbescherming is onder andere opgenomen dat een verhuurder de huur niet zomaar kan beëindigen. Ondanks dat de huurovereenkomst niet gemakkelijk beëindigd kan worden zijn er enkele uitzonderingen.

Geen goed gedrag vanuit huurder

Een van de redenen om een huurder te ontzeggen van de huurovereenkomst is bij niet goed gedrag. Een goede huurderschap houdt in dat de huurder betaalt, niet voor overlast zorgt en zich gedraagt. Bij illegale onderverhuur, betalingsachterstanden of overlast kan de huur opgezegd worden. Een huurovereenkomst moet ontbonden worden bij de rechter als de huurder zich niet goed heeft gedragen. Bij een opzegging hoeft dit enkel als de huurder niet instemt met het beëindigen van het contract.

Dringend voor eigen gebruik

Als u de woning zelf dringend nodig heeft moet u dit kunnen aantonen. De rechter bepaalt of de belangen van de verhuurder hoger zijn, dan de belangen van de huurder. Ook moet de verhuurder moet kunnen aantonen dat de huurder een andere passende woonruimte kan krijgen. Bij een passende woonruimte wordt er gekeken naar de financiële positie, gezinsleden en de omstandigheden van de huurder. Als het rechter akkoord geeft op het beëindigen van de huur, kan er een bedrag worden vastgesteld die de verhuurder moet betalen aan de huurder. De tegemoetkoming dient voor de verhuizing en inrichting van de nieuwe woonruimte. De rechter stelt vervolgens een termijn op, waarbinnen de verhuurder nog een opzegging kan intrekken.

Huis verkopen met huurder erin biedt: 

 • Direct zekerheid omdat wij zonder financieringsvoorbehoud kunnen bieden;
 • De beste prijs voor uw verhuurde woning;
 • Ook wanneer die in slechte staat van onderhoud is;
 • Verborgen gebreken nemen wij voor onze rekening;
 • Ook wanneer de woning niet van binnen bezichtigd kan worden;
 • Wij kopen ook woningen met huurders conflicten, betalingsachterstanden, overlast, etc;
 • Actief over heel Nederland.

Voorstel nieuwe huurovereenkomst

Ook als een huurder niet akkoord gaat met een redelijk voorstel van de verhuurder om de huurovereenkomst te veranderen of een nieuwe overeenkomst te sluiten, dan mag de verhuurder de huur opzeggen en de rechter vragen de huur te beëindigen. Onder een redelijk voorstel valt onder andere:

 • Verandering in de betaalwijze van energie/water
 • Gedogen van een recht van overpad
 • Aanpassingen van de woning
 • Schriftelijk vastleggen van mondelinge afspraken

Gelden bestemmingsplan

Indien een verhuurder, zoals een gemeente een bouwwerk wil realiseren op de plaats van de woning, dan kan de verhuurder om deze reden de huur opzeggen. Als een rechter deze vordering toestaat, kan hij een tegemoetkoming toewijzen aan de huurder voor de verhuizing en inrichting.

Tijdelijke huur bij tijdelijk vertrek

Als de verhuurder besluit zijn woonruimte tijdelijk te verhuren, omdat een huurder bijvoorbeeld in het buitenland verblijft, dan moet de verhuurder er rekening mee houden dat de huurder bij terugkomst weer kan betrekken. Er geldt hiervoor een speciale reden voor opzegging. De tijdelijke huurovereenkomst wordt beëindigd op een afgesproken tijd. Deze regelgeving wordt ‘diplomatenclausule’ genoemd.