Wat is indeplaatsstelling?

Indeplaatsstelling is toepasbaar op bedrijfspanden en betekent dat bij overname van het pand de toekomstig eigenaar de plaats mag innemen van de oude eigenaar in de huurovereenkomst. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden die in het huurcontract zijn opgenomen. Ook algemene bepalingen, algemene voorwaarden en afspraken uit de overeenkomst worden dan 1-op-1 overgenomen, doordat als het ware enkel de eigenaar van naam verwisseld.

Belangrijke aspecten bij indeplaatsstelling

Bij bedrijven en firma’s met een bedrijfspand is niet enkel het stuk vastgoed van waarde, maar ook de bekendheid van het pand. Mensen, klanten en bedrijven herkennen het pand als het bedrijf. Dankzij indeplaatsstelling blijft die waarde behouden.

Een belangrijke voorwaarden van indeplaatsstelling is dat de nieuwe eigenaar het bedrijf in het pand dient voort te zetten. Het is dus niet mogelijk er een ander bedrijf in te gaan vestigen.

De nieuwe eigenaar dient de huurovereenkomst, zoals deze was, te kunnen waarborgen. Zowel financieel alsmede de bedrijfsvoering dient voortgezet te kunnen worden.

Er is groot onderscheid tussen middenstandsbedrijfsruimte (denk aan bijvoorbeeld horeca en winkels) en overige bedrijfsruimten (kantoorruimtes, handelsbedrijven en dergelijke. Middenstandsbedrijfsruimten vallen onder het burgerlijk wetboek artikel 290. Daarom worden het in de volksmond ook wel 290-bedrijfsruimtes genoemd.

Als er sprake is van middenstandsbedrijfsruimtes dan mag de nieuwe verhuurder niet zomaar een huurverhoging doorvoeren.

Huurders van 290-bedrijfsruimtes hebben dus het recht op indeplaatsstelling. Verhuurders kunnen echter moeilijk doen bij het meewerken aan een verkoop aan een nieuwe eigenaar. De oude eigenaar van het bedrijf (huurder van de bedrijfsruimte) kan het beste de verhuurder in een zo vroeg mogelijk stadium erbij betrekken om langdurige procedures te voorkomen.

Indeplaatsstelling heeft het voordeel voor huurders van bedrijfsruimte met een bedrijf erin, dat zij het bedrijf kunnen verkopen met dezelfde voorwaarden. De waarde van het bedrijf blijft behouden en het huurcontract en de looptijd worden niet opnieuw opgesteld.