LEES HIER ALLES OVER HET VERLENGEN VAN EEN HUUROVEREENKOMST

Huurovereenkomst Verlengen?

Als eerst zijn er huurovereenkomsten van bepaalde tijd en onbepaalde tijd. Daarnaast is er onderscheidt tussen zelfstandige woningen en onzelfstandige woningen. Een zelfstandige woning is een verhuurd huis met een eigen keuken en toilet.

Wanneer wordt een huurovereenkomst verlengd?

Een huurovereenkomst wordt verlengd na afloop van de looptijd van de huurovereenkomst. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de opzegtermijn. Stel dat de opzegtermijn 1 maand is, dan zal het huurcontract in principe al worden verlengd, indien de totale & verstreken huurtermijn bij afloop van de looptijd minimaal 2 jaar is. Deze termijn van 2 jaar geldt voor zelfstandige woningen. Voor onzelfstandige woningen geldt hier een termijn voor van 5 jaar. Een voordeel voor een huurder (van een zelfstandig verhuurde woning), is dat de verlenging dan meestal resulteert in een huurcontract voor onbepaalde tijd. De huurder kan nog steeds opzeggen uiteraard en daarbij kan het rekenen op volledige huurbescherming.

Hoe kunt u een huurovereenkomst verlengen?

Een huurcontract van bepaalde tijd eindigt na looptijd van de huurperiode. Dit is de afgesproken periode wat de huurder en verhuurder overeen zijn gekomen conform de huurovereenkomst. Een heel belangrijke voorwaarde hierbij is echter wel dat de verhuurde hiervoor tijdig de huurder hierover bericht. Dit is in de praktijk 1 tot 3 maanden voor afloop van de huurperiode.

Kan de verhuurder de huurovereenkomst (zomaar) beëindigen? Bijvoorbeeld als de looptijd is verstreken?

De verhuurder mag en kan de huurovereenkomst niet tussentijds beëindigen.  De huurder mag dit uiteraard wel met inachtneming van de opzegtermijn. De opzegtermijn hangt vooral af van de betaaltermijn. Meestal wordt huur maandelijks afgedragen, maar indien dit 3 maanden is, dan betekent dit dat een opzegtermijn van 3 maanden zal gelden.