Huurindex berekenen

Bij alle huurwoningen heeft de verhuurder een maximaal huurprijs die de verhuurder mag vragen voor de woning. Bij sociale huurwoningen wordt de maximale huurprijs bepaalt door het puntensysteem. Wanneer de woning bijvoorbeeld meer kamers heeft, mag de huurprijs omhoog. Bij sociale huurwoningen bepaalt Rijksoverheid het maximale percentage waarmee de huurprijs verhoogt mag worden. In de vrije sector zit het anders. Sinds 21 mei 2021 is er een maximale huurverhoging voor alle woning in de vrije sector. Dit wordt de huurindex genoemd. De verhuurder van een vrijesectorwoning mag de huur jaarlijks niet meer verhogen dan het percentage van de huurindex. Lees hieronder nog veel meer informatie over huurindex.

De huurindex beweegt mee met de CPI (Consumentenprijsindex). Het CPI veranderd elk jaar mee met de uitgaven van huishoudens. De CPI kan veranderen door inflatie of waarnaar de samenstelling van de bevolking verandert. Wanneer de economie groeit is de CPI een positief percentage waaraan de huurindex gelijk staat. Wanneer de economie krimpt is de CPI  een negatief getal. De CPI wordt berekend en gepubliceerd door het CBS.

Huurindex berekenen

De huurindex is een percentage die dus in verband staat met de koopkracht van Nederland. Dit is het maximale percentage die verhuurders kunnen gebruiken om de huur mee te verhogen. In 2022 is de huurindex 3,3%, dus de nieuwe huurprijs mag maximaal de huurprijs van vorig jaar maal 1,033 zijn. Dit zijn de regels voor de verhuurder van een woning:

 • Niet meer huurverhoging vragen dan het maximum;
 • Geen nieuw huurcontract aanbieden met een hogere (kale) huur voor uw huurwoning;
 • Niet de huur opzeggen als u niet instemt met een hogere huur.

Huis verkopen met huurder erin biedt: 

 • Direct zekerheid omdat wij zonder financieringsvoorbehoud kunnen bieden;
 • De beste prijs voor uw verhuurde woning;
 • Ook wanneer die in slechte staat van onderhoud is;
 • Verborgen gebreken nemen wij voor onze rekening;
 • Ook wanneer de woning niet van binnen bezichtigd kan worden;
 • Wij kopen ook woningen met huurders conflicten, betalingsachterstanden, overlast, etc;
 • Actief over heel Nederland.

Huurindex in huurcontract

In het huurcontract staat vastgesteld of de huurder akkoord moet gaan met huurverhoging aan de hand van de huurindex. Wanneer in het huurcontract de indexclausule is opgenomen mag de huur niet hoger worden de kale huurprijs maal de huurindex. In een huurcontract kunnen ook andere afspraken staan over huurverhoging, maar deze komen allemaal te vervallen door de maximale huurindex. Bij een sociale huurwoning met de verhuurder een brief sturen naar de huurder om aan te kondigen dat de huur wordt verhoogd. Deze brief moet verstuurt worden twee maanden voor de ingang van de huurverhoging.

Regels voor voorstel huurverhoging

In het voorstel voor huurverhoging moet het volgende staan.

 • De oude en de nieuwe (kale) huur.
 • De hoogte van de huurverhoging.
 • Een inkomensindicatie van de Belastingdienst.
 • De dag waarop de huurverhoging ingaat.
 • De manier waarop u bezwaar maakt.