Huurharmonisatie

Wilt u weten wat huurharmonisatie is? Huurharmonisatie is het verhogen van de huurprijs van een verhuurde woning, na het opzeggen van de vorige huur. De huur wordt op deze manier voor de volgend huurder. Het op deze manier verhogen van de huur, staat los van het jaarlijks verhogen van de huur. Met welk bedrag de jaarlijkse huur verhoogd wordt is namelijk aan de verhuurder zelf.

Doel huurharmonisatie

Bij het doen van huurharmonisatie op de verhuurde woning, betekent dit dus geen veranderingen voor de huidige huurders. De huur die wordt vastgesteld na het doen van de huurharmonisatie, mag niet hoger zijn als de huur die maximaal toegestaan is. De maximaal toegestane huur wordt bepaald op basis van de het puntensysteem.

Het aanpassen van de huurprijs kan zorgen voor een evenwicht tussen de kwaliteit van de woning en de huurprijs. Tevens kan op deze manier meer inkomsten gegenereerd worden, wat geïnvesteerd kan worden in de verduurzaming van de huurwoningen. Tot slot zorgt het ervoor dat er voldoende woningaanbod gerealiseerd wordt in bepaalde prijsklassen.

Streefhuur

Met streefhuur wordt de huur bedoelt die de verhuurder gaat vragen aan zijn volgende huurder. De streefhuur wordt bepaald aan de hand van de kwaliteit van de woning en de huurprijs. De streefhuur dient altijd onder de maximale huurprijs te liggen. Er vindt jaarlijks een aanpassing plaats van de streefhuur. Dit wordt gedaan op grond van inflatie. Tevens gebeurt dit wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan de woning, zoals een renovatie of verbouwing.

Huis verkopen met huurder erin biedt: 

  • Direct zekerheid omdat wij zonder financieringsvoorbehoud kunnen bieden;
  • De beste prijs voor uw verhuurde woning;
  • Ook wanneer die in slechte staat van onderhoud is;
  • Verborgen gebreken nemen wij voor onze rekening;
  • Ook wanneer de woning niet van binnen bezichtigd kan worden;
  • Wij kopen ook woningen met huurders conflicten, betalingsachterstanden, overlast, etc;
  • Actief over heel Nederland.