Lees hier alles over uw rechten als verhuurder om bij uw huurder onderhoud te kunnen plegen.

Huurder wil niet meewerken aan onderhoud?

 

In principe heeft u toestemming nodig van de huurder om werkzaamheden te laten plegen in uw huurwoning. Er zijn uiteraard uitzonderingen zoals noodzakelijk onderhoud of benodigd renovatieonderhoud. Er zijn natuurlijk veel mogelijkheden om alsnog onderhoud te laten uitvoeren. Hierover meer in dit artikel.

In de eerste plaats is er onderscheid tussen verschillende vormen van werkzaamheden:

  • Werkzaamheden aan meerdere woningen
  • Noodzakelijk onderhoud
  • Onderhoud wat puur het wooncomfort of woongenot omhoog brengt

Indien er sprake is van noodzakelijk of dringend onderhoud, dan kunt u er vanuit gaan dat u het onderhoud zal mogen uitvoeren. U als verhuurder zal voor renovatiewerkzaamheden wel moeten aantonen dat de belangen zwaar wegen. Een huurder kan in principe tot in een ver stadium kunnen weigeren om werkzaamheden in of rondom de woning te laten uitvoeren. Want een huurder zal in principe toestemming moeten verlenen om werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren. Dit is geregeld in een zogeheten  ‘gedoogplicht’ conform artikel 7:220 BW.

Graag delen wij onze inzichten als vastgoedorganisatie, al zult u voor sluitend advies altijd bij juristen en advocaten moeten zijn.

Groot onderscheid tussen dringende werkzaamheden en het verbeteren van woongenot.

 

Als er sprake is van dringende en/of noodzakelijke werkzaamheden aan de woning, zal de huurder in principe altijd moeten meewerken aan het laten uitvoeren van deze dringende werkzaamheden. Denk hierbij aan het herstellen van oude gebreken of het vernieuwen van oude delen van het huis.

Indien er werkzaamheden moeten plaatsvinden in meerdere verhuurde woningen of panden, waarbij er collectief onderhoud moet worden gepleegd, dan kunt u er ook vanuit gaan dat u de toestemming zal verkrijgen. Denk hierbij aan het aanleggen van gezamenlijke bestrating, het aanleggen van een nieuwe rioolverbinding of leidingen.

U als verhuurder zal uiteraard zorg moeten dragen dat de uitvoering van de werkzaamheden niet teveel overlast veroorzaken.

Wat als het om renovatiewerkzaamheden gaat die enkel het woongenot verbeteren?

Bij een dergelijk plan zal een rechter altijd kijken naar de belangen van zowel de verhuurder als huurder. De redelijkheid van het plan zal altijd in ogenschouw worden genomen. In principe heeft de huurder veel rechten om dergelijke werkzaamheden tegen te houden, al zal er dus altijd worden gekeken naar de belangen van beiden partijen en de redelijkheid van het plan of voorstel.

Samenvattend zult u bij noodzakelijk onderhoud altijd er vanuit kunnen gaan dat u uiteindelijk de werkzaamheden zult mogen uitvoeren. Echter bij onderhoud en werkzaamheden voor verhoging van het woongenot, kan de huurder heel ver gaan om dit tegen te houden. Voor juridisch advies, verwijzen wij u echter naar andere partijen die u kunnen ondersteunen bij het verkrijgen van het juiste juridische advies. Wij als vastgoedorganisatie weten veel hierover, maar echt sluitend advies dient u ten alle tijde te verkrijgen bij juristen en advocaten. Want in uw geval werkt de huurder al tegen.