Huurder overleden erfenis verwerpen

Is een van uw huurders overleden en hebben de erfgenamen de erfenis verworpen? Het komt steeds vaker voor dat erfgenamen een erfenis verwerpen omdat ze bang zijn voor de schulden van de overleden persoon. Wanneer een huurder overlijdt en er zijn geen nabestaande, of de nabestaande hebben de erfenis verworpen, is het vaak een vervelende situatie. Als verhuurder zit u met de overgebleven spullen en die mag u niet zomaar weggooien. U bent namelijk eerder in overtreding dan u waarschijnlijk denkt. Ondanks dat u na de tweede maand na overlijden de woning mag betreden en ontruimen betekent niet dat u de spullen meteen weg kan gooien of verkopen. Er zit een bewaarplicht op die spullen. De bewaarplicht /zaakwaarneming is wettelijk en oneindig.

Hoe omgaan met de erfenis/eigendom van overleden huurder?

Wanneer de huurder is overleden zal u dus moeten beginnen met de erfgenamen proberen te zoeken. Wat u kunt doen is bij het Centraal Testamentregister nagaan of en wie erfgenamen zijn. Dit kunt u zelf doen of via uw notaris laten doen. Hier kunt u inzien of er een testament is gemaakt, niet de inhoud daarvan. Wanneer hier uitkomt dat er geen of onbekende erfgenamen zijn is er een juiste juridische procedure te doorlopen. Om te beginnen moet de verhuurder de rechtbank verzoeken een vereffenaar te benoemen. Als dit gebeurd is, moet de verhuurder een ontruimingsvordering instellen tegen de vereffenaar.

Er is een juridisch minder correcte manier om de spullen van de huurder uit de woning te halen. Na de tweede maand na overlijden eindigt te huurovereenkomst wanneer u geen erfgenamen heeft kunnen vinden. Hierna mag u de woning ontruimen maar heeft u wel een bewaarplicht. Vaak staat er in de huurovereenkomst dat de verhuurder de spullen na die twee maanden zelf mag ophalen en na verloop van tijd mag vernietigen. Het risico blijft wel dat erfgenamen zich dan nog kunnen melden

Per 1 april 2021 is er een wetswijziging doorgevoerd. Verhuurder mocht het pand wel ontruimen maar wat er met de inboedel moest gebeuren was nog onduidelijk. Vanwege de bewaarplicht mag u dus niks zomaar weggooien. Deze wet regelt dat daar een duidelijke oplossing voor is gekomen. Uit deze wet blijkt dat de verhuurder de woning kan ontruimen (na de tweede maand na overlijden) en dat de gemeente vervolgens de inboedel afvoert en opslaat. Als na 13 weken de spullen nog niet zijn opgehaald door de rechtmatige erfgenaam, kunnen de spullen verkocht of vernietigd worden door de gemeente. De kosten hiervan worden wel doorbelast aan de verhuurder, u als verhuurder kan die kosten proberen te verhalen op de erfgenamen.

Voordelen van Huis verkopen met huurder erin:

  • Direct zekerheid, wij bieden zonder financieringsvoorbehoud;
  • Beste prijs voor uw woning;
  • In verhuurde staat en met huurdersproblemen;
  • Ontvang binnen 8 uur een geheel gratis en vrijblijvend bod van ons;
  • Wij kopen woningen in alle soorten en staten;
  • Wij kopen ook huizen met huurdersproblemen, denk aan huurdersconflicten, betalingsachterstanden en sterfgevallen;
  • Indien gewenst, nemen wij na mondelinge overeenkomst direct contact op met de huurders. Zo wordt u meteen ontzorgt;
  • U kunt overal in Nederland bij ons terecht.

Om te voorkomen dat u als verhuurder met alle kosten komt te zitten, kunt u de rechtbank vragen een vereffenaar te benoemen. De vereffenaar zal vervolgens gaan bekijken wie er nog recht hebben op een deel van de nalatenschap en zal de gemaakte kosten verhalen op de nalatenschap. Echter zal u dit wel via de rechtbank moeten regelen.

Wij van huis verkopen met huurder erin hebben vaker voor dit soort lastige situaties gestaan. Wij kunnen u volledig ontzorgen vanaf het eerste contactmoment. Door onze lange termijnvisie en jarenlange expertise kunnen wij het hoogste bod uitbrengen op zowel laag als hoog verhuurde panden, ook als er problemen of lastige situaties zijn met de huurder. Daarnaast zijn wij landelijk actief, vanuit heel Nederland kunt u dus bij ons terecht.