Huurcommissie puntentelling

Wilt u weten welke puntentelling aan uw woning wordt gegeven door de huurcommissie? Aan de hand van het puntenstelsel wordt de kwaliteit van een verhuurde woning, studio of kamer uitgedrukt in punten. De kwaliteit van de woning wordt bepaald aan de hand van de oppervlakte van de woning, de duurzaamheid, de voorzieningen in de woningen en de vastgestelde WOZ-waarde van de woning. De hoogte van de punten die aan een woning gegeven worden, bepaalt de hoogte van de huurprijs.

Benodigdheden huurcommissie huurprijscheck

De huurprijs van een woning wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren. Deze factoren meten de kwaliteit van een verhuurd huis, verhuurde studio of een verhuurde kamer. Er wordt aan een verhuurd pand punten gegeven gebaseerd op de volgende factoren. Zo wordt er gekeken naar de totale oppervlakte van de woning en de oppervlakte van alle kamers in het pand apart. Verder wordt er gekeken naar de WOZ-waarde die de gemeente aan uw verhuurde pand gegeven heeft.

Bij het doen van een puntentelling op een huurwoning wordt er onderscheid gemaakt tussen drie puntenstelsels, namelijk voor zelfstandige ruimtes, onzelfstandige ruimtes en woonwagens en staanplaatsen. Voor de berekening voor de puntentelling van een verhuurde zelfstandige woning spelen factoren zoals voorzieningen, woonoppervlakte en verwarming een rol. Bij het doen van een puntentelling voor een onzelfstandige huurwoning zijn alleen de factoren oppervlakte en voorzieningen van belang. Wanneer er sprake is van een woonwagen en standplaats, speelt de grootte van de wagen, de voorzieningen in de wagen en de verwarming een rol. Bij het geven van punten aan de standplaats wordt ook de woonomgeving in deze overweging meegenomen. Het puntenaantal dat hieruit komt geeft de maximale wettelijke toegestane huurprijs weer.

Huis verkopen met huurder erin biedt: 

  • Direct zekerheid omdat wij zonder financieringsvoorbehoud kunnen bieden;
  • De beste prijs voor uw verhuurde woning;
  • Ook wanneer die in slechte staat van onderhoud is;
  • Verborgen gebreken nemen wij voor onze rekening;
  • Ook wanneer de woning niet van binnen bezichtigd kan worden;
  • Wij kopen ook woningen met huurders conflicten, betalingsachterstanden, overlast, etc;
  • Actief over heel Nederland.