Huis verhuren hypotheek zonder toestemming

Bent u uw huis aan het verhuren met hypotheek, maar zonder toestemming van de bank? Een woning met hypotheek verhuren, zonder dat de bank hiervoor toestemming heeft gegeven, is verboden. Alleen wanneer u een verhuurhypotheek heeft afgesloten mag dit. De kans is namelijk aanwezig dat de bank het willen verhuren van een woning uw bezit afwijst. Wanneer u uw woning verhuurd zonder toestemming, zitten hier gevolgen aan vast voor u als verhuurder.

Waarom toestemming vragen aan de bank?

Voordat u uw woning kunt verhuren, dient u dus toestemming te vragen bij de bank. Geldverstrekkers (bijvoorbeeld banken) zijn in de meeste gevallen niet happig op het verlenen van toestemming tot verhuur. Dit heeft verschillende redenen. Zo hebben huurders recht op huurbescherming, wat betekent dat ze niet zomaar uit huis gezet kunnen worden. Geldverstrekkers lopen hierdoor het risico dat ze een huurder uit de woning moeten zetten, wanneer u niet meer (financieel) bereid bent om de hypotheek te kunnen betalen.

Tevens leidt het verhuren van een huis vaak tot een waardevermindering van de woning. Zo kan het zijn dat verhuur van een huis leidt tot achterstallig onderhoud, doordat huurders of verhuurder laks met de woning omgaat en gebreken niet of niet op tijd hersteld. Wanneer er problemen ontstaan bij u als verhuurder en de woning daardoor gedwongen verkocht dient te worden, komt de bank in deze situatie voor verlaging van de woningwaarde te staan. Dit zal ten nadele zijn van de bank.

Huis verkopen met huurder erin biedt: 

  • Direct zekerheid omdat wij zonder financieringsvoorbehoud kunnen bieden;
  • De beste prijs voor uw verhuurde woning;
  • Ook wanneer die in slechte staat van onderhoud is;
  • Verborgen gebreken nemen wij voor onze rekening;
  • Ook wanneer de woning niet van binnen bezichtigd kan worden;
  • Wij kopen ook woningen met huurders conflicten, betalingsachterstanden, overlast, etc;
  • Actief over heel Nederland.
 
In welke situaties geeft een bank wel toestemming?

Echter is er een situatie, waarin banken wel toestemming geven voor verhuur van een woning. Dit wordt mogelijk wanneer u een aanvraag indient tot het verhuren van uw woning op grond van de leegstandwet. U kunt uw woning verhuren op grond van de leegstandwet, wanneer uw woning leegstaat in verband met het willen verkopen ervan. Bij het verhuren op grond van de leegstandwet, heeft u in deze situatie niet te maken met huurders die recht hebben op huurbescherming. Dit betekent dat u recht heeft op het opzeggen van de huurovereenkomst, wanneer uw woning verkocht is. Voordat u uw woning kunt verhuren op grond van de leegstandwet, dient u echter wel een vergunning aan te vragen bij de gemeente.

Een bank verleent in de meeste gevallen tevens toestemming voor verhuur, wanneer u uw woning verlaat omdat u tijdelijk naar het buitenland verhuist. Hierbij wordt echter wel de voorwaarde gesteld dat u de woning weer betrekt wanneer u terugkeert. Tevens dienen de huuropbrengsten gelijk te zijn aan de maandelijkse woonlasten. Ook mag er geen sprake zijn van een hypotheekachterstand in de afgelopen 12 maanden.