Hoeveel belasting betalen na verkoop bedrijfspand?

Boekt u uw bedrijfspand als privé- of ondernemingsvermogen? Wanneer u uw onderneming in een bedrijfspand vestigt, moet u in verband met de inkomstenbelasting altijd aangeven of het een privépand is of van de onderneming. Voor de lange termijn heeft dit gevolgen.

Het zit namelijk als volgt;

Wanneer het pand onder het vermogen van uw onderneming valt en de waarde van het pand stijgt. Is de winst van die stijging voor de onderneming. Over deze winst moet u over verloop van tijd belasting betalen. De onderhouds- en verbouwingskosten zijn aftrekbaar in dit geval.

Gezien de gemiddelde waarden van een pand in privé-eigendom, moet u de waarde hiervan opgeven als vermogen in box 3 inkomstenbelasting. In dit geval kunt u de onderhouds- en verbouwingskosten niet aftrekken. Het is dus belangrijk om een goede inschatting te maken of de verwachte waardestijging bij de verkoop van het bedrijfspand opweegt tegen de verwachte kosten.

Hoe kunt u belastingheffing op verkoop bedrijfspand voorkomen?

Bij verkoop van uw bedrijfspand, moet u boekwinst betalen bij de Belastingdienst. Deze heffing valt echter te voorkomen met gebruik van de herinvesteringsreserve, ook wel HIR genoemd. Een andere manier om aan deze heffing te ontkomen is door toepassing van de ruilarresten (Hoge Raad oktober 2010).

Wat houdt de Herinvesteringsreserve (HIR) in?

De HIR zorgt ervoor dat u de boekwinst bij verkoop van uw bedrijfspand mag afboeken van de kostprijs van de vervangende investering. Omdat de boekwaarde van de vervangende investering lager wordt, kan er dus minder worden afgeschreven. Het gevolg hiervan is dat de boekwinst gedurende de afschrijvingstermijn van de nieuwe investering als winst wordt gerekend.

Aan de HIR zitten wel een aantal voorwaarde, deze zijn als volgt:

 • De herinvestering moet in een bedrijfsmiddel zijn, voorraad valt hier niet onder.
 • Er moet sprake zijn van een herinvesteringsvoornemen, maak hiervoor een plan en leg deze vast in de notulen.
 • Als het gaat om bedrijfsmiddelen met een afschrijvingstermijn van langer dan tien jaar (waaronder roerende zaken), moet het vervangende bedrijfsmiddel eenzelfde economische functie hebben als het verkochte bedrijfsmiddel.
 • De HIR valt vrij indien en voor zover deze niet binnen drie jaren is aangewend. De drie jaar betreft drie jaar na het jaar van vervreemding.
 • De boekwaarde van het vervangen bedrijfsmiddel moet lager zijn dan de boekwaarde van het vervangende bedrijfsmiddel.
Voordelen van Huis verkopen met huurder erin
 • Direct zekerheid, wij bieden zonder financieringsvoorbehoud
 • Beste prijs voor uw woning in verhuurde staat
 • Verborgen gebreken nemen wij voor ons rekening.
 • Ook wanneer de woning niet van binnen bezichtigd kan worden
 • Ontvang binnen 8 uur een geheel gratis en vrijblijvend bod.
 • Wij kopen verhuurde woningen in alle soorten en staten. Dus zowel in goede als slechte staat van onderhoud
 • Wij kopen ook woningen met huurdersproblemen. Dus ook woningen met huurdersconflicten, betalingsachterstanden of overlast.
 • Indien gewenst nemen wij na mondelinge overeenkomst direct het contact over met de huurders. U bent dus niet verplicht hier de huurders over in te lichten, wanneer u geen goed contact heeft met de huurders.
 • Wij zijn landelijk actief, dus u kunt in heel Nederland bij ons terecht.

Hoeveel belasting betalen na verkoop bedrijfspand

Ruilarresten

Soms kunnen ruilarresten zorgen voor vermindering van de belasting. Deze ruilarresten komen voort uit goedkoopmansgebruik. Er kan alleen maar een beroep worden gedaan op de ruilarresten wanneer er niet aan de voorwaarde voor de HIR is voldaan. Dit is eigenlijk alleen maar het geval in uitzonderingssituaties.

Boekwinsten op bedrijfsmiddelen op basis van de ruilgedachte direct worden afgeboekt op vervangende bedrijfsmiddelen die onlangs (binnen hetzelfde boekjaar) zijn aangeschaft. Het begrip ruil moet hier wel ruim worden opgepakt. Het is namelijk niet het direct vervangen van het ene bedrijfsmiddel door het andere. Vervanging binnen eenzelfde tijdsbestek is mogelijk. Tevens is het mogelijk de vervanging over een jaarwisseling heen te tillen, mits er op het moment van desinvesteren een concreet vervangingsplan bestaat.

Wilt u uw verhuurde pand verkopen? Dan bent u bij Huis verkopen met huurder erin aan het juiste adres. Wij kopen woningen en bedrijfspanden in alle staten van onderhoud, zowel verhuurd als leegstaand. Wij hebben geen problemen met huurdersproblemen zoals betalingsachterstanden of overlast. Wij onderhouden en verduurzamen onze panden goed om bij te dragen aan het woongenot van de huurders en een goede uitstraling van de wijk. Wij hanteren een transparante werkwijze waarbij goed en duidelijk contact met de betrokken partijen centraal staat.