Exploitatiekosten

Wilt u weten wat exploitatiekosten zijn? Onder exploitatiekosten vallen kosten die die gemaakt worden doordat u in het bezit bent of gebruik maakt van onroerend goed. Kosten die hieronder vallen zijn belastingen, afschrijvingen, verzekeringskosten, gas- water- en licht kosten, onderhoudskosten, erfpacht en eventuele (ver)huurkosten.

Hoe hoog zijn exploitatiekosten?

De hoogte van de daadwerkelijk exploitatiekosten hangt af van een aantal verschillende factoren, tevens verschilt de hoogte ervan per groep. Exploitatiekosten zijn voornamelijk afhankelijk van de gebruikte materialen in het pand, in welke zin het pand gebruik wordt en de installaties die zich bevinden in het pand. Exploitatiekosten zijn de onder te verdelen in verschillende kosten, namelijk vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve kosten, bedrijfskosten.

De vaste kosten zijn verbonden aan het bezitten of het in gebruik hebben van een gebouw, kosten die hieronder vallen zijn belastingen, erfpacht, afschrijvingen en verzekeringskosten. Energiekosten zijn kosten verbonden aan het energieverbruik zoals, gas, water en licht. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van het soort gebouw en het gebruik. Onderhoudskosten zijn de kosten voor het in goede staat behouden van een pand. Deze kosten hebben betrekking op installaties en bouwkundige voorzieningen. Administratieve kosten zijn verbonden aan de kosten van het beheer van het pand. Hieronder vallen onder andere contractkosten en verhuurkosten. Onder bedrijfskosten vallen kosten afhankelijk van het gebruik van het vastgoed en het functioneren van een eventueel bedrijf hierdoor. Hierbij kan gedacht worden aan beveiligingskosten en bewakingskosten.

Wat is het doel van een exploitatiebegroting?

Een exploitatiebegroting wordt regelmatig gebruikt om zo inzicht geeft in de naar te streven omzet om quitte te spelen en winst te maken en u hiermee vooruit te laten kijken. Tevens geeft het u de mogelijkheid om optijd bij te kunnen sturen wanneer dit nodig is. Tot slot geeft het u de mogelijkheid om een financiering af te sluiten. Een exploitatiebegroting wordt namelijk gezien als ‘voorwaarde voor financiering’.

Huis verkopen met huurder erin biedt: 

 • Direct zekerheid omdat wij zonder financieringsvoorbehoud kunnen bieden;
 • De beste prijs voor uw verhuurde woning;
 • Ook wanneer die in slechte staat van onderhoud is;
 • Verborgen gebreken nemen wij voor onze rekening;
 • Ook wanneer de woning niet van binnen bezichtigd kan worden;
 • Wij kopen ook woningen met huurders conflicten, betalingsachterstanden, overlast, etc;
 • Actief over heel Nederland.
Hoe bereken je exploitatiekosten?

Om exploitatiekosten te kunnen berekenen wordt er gebruik gemaakt van een exploitatiebegroting. Een exploitatiebegroting geeft inzicht in de verwachtingen voor de komende 3 jaar; wordt er winst of verlies gemaakt. De begroting maakt duidelijk welke omzet behaald moet worden om de gemaakte kosten te kunnen dekken en dus winst te maken. Om dit te kunnen bepalen dient u een aantal stappen te doorlopen:

 1. Bepaal de verwachte omzet voor de komende 3 jaar.
 2. Bepaal de brutowinst. Dit kan gedaan worden door de verwachte inkoopkosten af te trekken van de omzet.
 3. Tel alle zakelijke kosten, zoals personeel, verzekeringen en bedrijfsruimte, bij elkaar op. Waardevermindering van bedrijfsmiddelen hoort tevens bij deze zakelijke kosten. Al deze kosten dienen van de brutowinst afgetrokken te worden, om zo het bedrijfsresultaat te krijgen (nettowinst).
 4. Trek de inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke zorgverzekering van het bedrijfsresultaat af.
 5. Het bedrag dat hierna overgehouden wordt is de nettowinst. Uit de nettowinst komt de ondernemersbeloning.