• 24/7 Geopend & Bereikbaar
  • 085-004 7858
  • Kortelandseweg 33 Nootdorp
Static Slide

Verkopen met
huurder erin zonder bezichtiging?

Algemene bepaling huurovereenkomst

Wat zijn algemene bepalingen uit huurovereenkomsten?

In huurovereenkomsten kunnen belangrijke afspraken staan over het geaccepteerde aanbod van een verhuurder door een huurder. De huurder en verhuurder dienen zich dan te houden aan deze afspraken die ook wel bepalingen worden genoemd. Echter zal een huurovereenkomst niet alle denkbare bepalingen kunnen bevatten. Hiervoor wordt dan ook altijd verwezen naar de ‘algemene voorwaarden’. Deze algemene voorwaarden bevatten voorwaarden, gesteld door de verhuurder, die vaak minder specifiek gaan over het desbetreffende huurproject.

Wanneer gelden algemene bepalingen van een huurovereenkomst?

In principe gelden de algemene bepalingen altijd. Echter komt hier veel meer bij kijken dan de zogeheten ‘kleine letters’. Niet alle algemene bepalingen zullen van toepassing zijn en de algemene bepalingen moeten dan ook in de brede zin worden geïnterpreteerd. Een voorbeeld is het feit dat huurders ook consumentenrecht achter zich hebben, waardoor sommige bepalingen uit algemene voorwaarden soms worden beperkt.

Verhuurders maken veelvuldig gebruik van zogeheten ROZ-modellen voor het opstellen van de huurovereenkomsten. Deze zijn meestal in het voordeel van de verhuurder opgesteld.

Tot slot is het heel belangrijk dat de algemene bepalingen tijdig aan de huurder zijn verstrekt. Deze dienen vóór het sluiten van de huur overeenkomst aan de huurder te zijn overhandigd.

Wat staat er bijvoorbeeld in de Algemene bepalingen?

Er staat van alles in de AB, oftewel Algemene Bepalingen. Een voorbeeld is het verbod op onderverhuur of de verdeling voor wat betreft onderhoud tussen huurder en verhuurder.

Wat als de AB niet op tijd is overhandigd aan de huurder?

In navolging van het voorbeeld uit dit artikel, kan het zijn dat een huurder niet op tijd op de hoogte is gebracht van de Algemene Bepalingen. In dit geval zou een huurder wel het recht hebben om onder te verhuren en zal de huurder hierdoor geen boete krijgen of andere sanctie.

Waarom is dit? Omdat als de Algemene Bepalingen niet gelden om wat voor reden dan ook, de wet zal gelden. EN volgens de wet is onderverhuur niet verboden.

Huis verhuren inkomstenbelasting

Vrijblijvend bod aanvragen

Voor alle soorten verhuurd vastgoed

Voor zowel particulieren als bedrijven

Of het om een studentenpand, verhuurd huis of verhuurd bedrijfspand gaat. U kunt ons altijd benaderen voor elk soort vastgoed.

  • Geheel kosteloos en vrijblijvend bod ontvangen
  • Ook voor laag verhuurde appartementen
  • Geen makelaarskosten en notariskosten bij verkoop
  • Wij kopen ook wanneer bezichtigen niet mogelijk is
  • Verzekerd van een marktconform bod in verhuurde staat
  • Ook met probleemhuurders met betalingsachterstanden
  • Geen langdurig verkooptraject en onzekerheden